GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI/22709
Dersin Adı: YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 30
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Araştırma konusunun kuramsal yapısını oluşturur.
Alanındaki araştırma problemlerine uygun araştırma yöntemi belirler.
Alanındaki araştırmalarda kullanabileceği ölçme araçlarını seçer ve/veya geliştirir.
Alanındaki araştırma problemlerine yönelik verileri analiz eder.
Araştırma bulgularını benzer araştırmaların bulguları ile ilişkilendirir.
Araştırma sürecini raporlandırır.
Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir sempozyum veya kongrede sunar veya bilimsel bir makale yazar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tez konusu ile ilgili literatür taraması.
2. Hafta  Tez konusu ile ilgili literatür taraması.
3. Hafta  Tez konusu ile ilgili literatür taraması.
4. Hafta  Tarama sonuçlarının sınıflandırılması.
5. Hafta  Veri toplama aracını geliştirir.
6. Hafta  Veri toplama aracını geliştirir.
7. Hafta  Elde ettiği bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, danışmanıyla paylaşır.
8. Hafta  Araştırma verilerini toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlandırır.
9. Hafta  Araştırma verilerini toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlandırır.
10. Hafta  Elde ettiği bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, danışmanıyla paylaşır.
11. Hafta  Araştırma sonucunda konusu ile ilgili önerilerde bulunur.
12. Hafta  Çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde Aktarır.
13. Hafta  Araştırmasını raporlaştırır.
14. Hafta  Araştırmasını raporlaştırır.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
60
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
100
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
0
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
10
140
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
10
140
 Materyal tasarlama, uygulama
14
20
280
 Rapor hazırlama
10
10
100
 Sunu hazırlama
7
2
14
 Sunum
1
10
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
740
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
29.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
30
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Temel tıp bilimleri hakkında genel bir nosyon ve fonksiyonel anatomi alanında bilgi kazandırmak.X
2
Multidisipliner araştırmalarda yeterlilik sağlamak, araştırma laboratuarı malzemelerini kullanmayı öğrenmek ve gerekli tekniklerini öğrenmek.X
3
Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve yazma yeterliliğini geliştirmek ve Doktora programına katılabilmek için gerekli bilgi birikimini sağlamak.X
4
Organlarının vücuttaki yerleşimleri ve seyirleri hakkında bilgi sahibi kılmak.X
5
Organların işlevleri hakkında bilgi kazandırmak.X
6
Organların komşulukları hakkında bilgi kazandırmak.X
7
İnsan kadavrası hakkında bilgi sahibi yapmak.X
8
Anatomik ve tıbbi terminolojiyi öğrenmek.X
9
Kadavra diseksiyon teknikleri konusunda bilgi edindirmek.X
10
Klinik durumlar ile ilgili anatomik bilgileri edindirmekX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (1. Prof. Dr. Tuncay Peker )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (tpeker@gazi.edu.tr)