GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SİNDİRİM SİSTEMİ GENEL ANATOMİSİ/ANT-2010
Dersin Adı: SİNDİRİM SİSTEMİ GENEL ANATOMİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Sindirim sistemi organlarının morfolojik yapılarını, işlevlerini, bölümlerini, komşuluklarını tanımlayabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Sözel anlatım, soru-cevap ve maket ve/veya kadavra üzerinde anatomik yapıların gösterilmesi
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sindirim sistemi genel özellikleri
2. Hafta  Ağız boşluğunun (cavitas oris) bölümleri ve anatomik yapısı.
3. Hafta  Dişlerin (dentes) anatomik yapısı.
4. Hafta  Dilin (Lingua) anatomik yapısı.
5. Hafta   Tükürük (Glandulae salivares) bezlerinin anatomik yapısı.
6. Hafta   Yutağın (pharynx) anatomik yapısı.
7. Hafta   Yemek borusunıun (Oesophagus) anatomik yapısı.
8. Hafta  Midenin (Gaster) anatomik yapısı.
9. Hafta  İnce bağırsakların (Intestinum tenue) anatomik yapısı.
10. Hafta  Kalın bağırsakların (Intestinum crassum)anatomik yapısı.
11. Hafta  Dalak ve pankreasın (Lien, pancreas) anatomik yapısı.
12. Hafta   Karaciğerin (Hepar) anatomik yapısı.
13. Hafta  Safra (Extra hepatic ve intra hepatik) yolları anatomik yapısı.
14. Hafta  Safra kesesinin (Vesica fellae) anatomik yapısı.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
4
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
119
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Temel tıp bilimleri hakkında genel bir nosyon ve fonksiyonel anatomi alanında bilgi kazandırmak.X
2
Multidisipliner araştırmalarda yeterlilik sağlamak, araştırma laboratuarı malzemelerini kullanmayı öğrenmek ve gerekli tekniklerini öğrenmek.X
3
Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve yazma yeterliliğini geliştirmek ve Doktora programına katılabilmek için gerekli bilgi birikimini sağlamak.X
4
Organlarının vücuttaki yerleşimleri ve seyirleri hakkında bilgi sahibi kılmak.X
5
Organların işlevleri hakkında bilgi kazandırmak.X
6
Organların komşulukları hakkında bilgi kazandırmak.X
7
İnsan kadavrası hakkında bilgi sahibi yapmak.X
8
Anatomik ve tıbbi terminolojiyi öğrenmek.X
9
Kadavra diseksiyon teknikleri konusunda bilgi edindirmek.X
10
Klinik durumlar ile ilgili anatomik bilgileri edindirmekX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Afitap ANIL , Prof.Dr.Tuncay Veysel PEKER Prof.Dr.İ.Nadir GÜLEKON Prof.Dr.Meltem BAHÇELİOĞLU , Doç.Dr..Zafer Kutay COŞKUN )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( afitap@gazi.edu.tr , tpeker@gazi.edu.tr , inadir@gazi.edu.tr , meltemb@gazi.edu.tr; mbahcelioglu@gmail.com , zcoskun@gazi.edu.tr)