GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ GENEL ANATOMİSİ/ANT-2030
Dersin Adı: MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ GENEL ANATOMİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Merkezi sinir sistemi hakkında bilgi sahibi olmak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Merkezi Sinir Sistemi genel anatomisinin ışığında, oluşacak klinik durumları normal anatomik yapı ile karşılaştırarak oluşacak değişiklikleri anlamak ve peki&
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Merkezi sinir sistemi hakkında genel bilgiler
2. Hafta  Medulla spinalis, iç yapısı, zarları ve damarları
3. Hafta  Telencephalon-beyin lobları
4. Hafta  Telencephalon-korteksin ince yapısı, beyin beyaz cevheri
5. Hafta  Telencephalon-bazal çekirdekler, yan karıncık
6. Hafta  Telencephalon-zarlar ve damarlar
7. Hafta  Prosencephalon-diencephalon, üçüncü karıncık
8. Hafta  Prosencephalon-talamus çekirdekleri
9. Hafta  Prosencephalon-epithalamus, metathalamus, subthalamus,hypothalamus
10. Hafta  Rhombencephalon-mesencephalon ve iç yapısı
11. Hafta  Rhomencephalon-pons ve iç yapısı
12. Hafta  Rhombencephalon-medulla oblongata ve iç yapısı
13. Hafta  Rhombencephalon-cerebellum ve iç yapısı, dördüncü karıncık
14. Hafta  Formatio reticularis
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
4
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Temel tıp bilimleri hakkında genel bir nosyon ve fonksiyonel anatomi alanında bilgi kazandırmak.X
2
Multidisipliner araştırmalarda yeterlilik sağlamak, araştırma laboratuarı malzemelerini kullanmayı öğrenmek ve gerekli tekniklerini öğrenmek.X
3
Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve yazma yeterliliğini geliştirmek ve Doktora programına katılabilmek için gerekli bilgi birikimini sağlamak.X
4
Organlarının vücuttaki yerleşimleri ve seyirleri hakkında bilgi sahibi kılmak.X
5
Organların işlevleri hakkında bilgi kazandırmak.X
6
Organların komşulukları hakkında bilgi kazandırmak.X
7
İnsan kadavrası hakkında bilgi sahibi yapmak.X
8
Anatomik ve tıbbi terminolojiyi öğrenmek.X
9
Kadavra diseksiyon teknikleri konusunda bilgi edindirmek.X
10
Klinik durumlar ile ilgili anatomik bilgileri edindirmekX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (1. Prof. Dr. Tuncay Peker tpeker@gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/tpeker)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (tpeker@gazi.edu.tr)