GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KEMİK-EKLEM VE KAS SİSTEMLERİ GENEL ANATOMİSİ/ANT-1010
Dersin Adı: KEMİK-EKLEM VE KAS SİSTEMLERİ GENEL ANATOMİSİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 10
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yüksek lisans eğitimi boyunca temel anatomi terminolojisi olan ‘Terminologia Anatomica’ ışığında tüm vücut yapıları latince olarak tanımlayabilme.
İnsan vücudunu oluşturan kemiklerin yapısı, şekilleri, kemikler üzerindeki başlıca anatomik oluşumların öğrenebilme
Vücudumuzu oluşturan eklemlerin türleri, hareketleri, hareket sisteminin aktif elemanları olan kasların yapı ve işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi edi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kemik ve eklemlerin genel özellikleri.
2. Hafta   Neurocranium
3. Hafta  Viscerocranium.
4. Hafta   Kafa iskeletinin bütünü eklem/ eklemler
5. Hafta  Colunma vertebralis et ossa thoracis ve eklemler
6. Hafta   Ossa membri superioris (Üst taraf kemikleri ve eklemleri)
7. Hafta   Ossa membri inferioris (Alt taraf kemikleri ve eklemleri)
8. Hafta  Kas sisteminin genel özellikleri.
9. Hafta   Baş ve boyun bölgesindeki kaslar.
10. Hafta  Ense ve sırt bölgesindeki,derin ve yüzeyel kasları
11. Hafta  Regines membri superioris (Üst taraf bölge kasları)
12. Hafta  Regines membri inferioris (Alt taraf bölge kasları)
13. Hafta  Torax ,abdomen kasları
14. Hafta  Pelvis perinei kasları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
4
28
 Diğer
14
5
70
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
259
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
10.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
10
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Temel tıp bilimleri hakkında genel bir nosyon ve fonksiyonel anatomi alanında bilgi kazandırmak.X
2
Multidisipliner araştırmalarda yeterlilik sağlamak, araştırma laboratuarı malzemelerini kullanmayı öğrenmek ve gerekli tekniklerini öğrenmek.
3
Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve yazma yeterliliğini geliştirmek ve Doktora programına katılabilmek için gerekli bilgi birikimini sağlamak.
4
Organlarının vücuttaki yerleşimleri ve seyirleri hakkında bilgi sahibi kılmak.
5
Organların işlevleri hakkında bilgi kazandırmak.
6
Organların komşulukları hakkında bilgi kazandırmak.
7
İnsan kadavrası hakkında bilgi sahibi yapmak.
8
Anatomik ve tıbbi terminolojiyi öğrenmek.X
9
Kadavra diseksiyon teknikleri konusunda bilgi edindirmek.
10
Klinik durumlar ile ilgili anatomik bilgileri edindirmekX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Hasan Basri TURGUT , Prof.Dr.Afitap ANIL , Prof.Dr.Tuncay Veysel PEKER , Prof.Dr.İ.Nadir GÜLEKON Prof.Dr.Meltem BAHÇELİOĞLU Doç.Dr.Zafer Kutay COŞKUN )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hturgut@gazi.edu.tr , afitap@gazi.edu.tr , tpeker@gazi.edu.tr , inadir@gazi.edu.tr , meltemb@gazi.edu.tr; mbahcelioglu@gmail.com , zcoskun@gazi.edu.tr)