GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TEMEL FİTOKİMYA/FTR-1350
Dersin Adı: TEMEL FİTOKİMYA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bitkilerde bulunan kimyasal bileşikler hakkında bilgi sahibi olur.
Fitoterapide kullanılan tıbbi bitkilerin biyoaktif bileşikleri hakkında bilgi edinir.
Bitkisel ilaçlarda kullanılan bitki ekstrelerinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler hakkında bilgi edinir.
Fitokimyasalların oluşumuna etkileyen faktörleri bilir.
Fitokimyasalların biyolojik aktiviteleri hakkında bilgi sahibidir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze power point sunu ile yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Farmakognozi, tıbbi bitki, bitkisel drog, fitokimyasal, biyolojik aktivite, Farmakope, Herbaryum gibi terimlerin tanımı
2. Hafta  Bitkilerde bulunan primer ve seonder metabolitler ve oluşumları
3. Hafta  Fitokimyasalların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
4. Hafta  Lipitler (Hidrokarbonlar, terpenoitler, yağ asitleri)
5. Hafta  Aromatik bileşikler (Nonfenolik ve fenolik bileşikler-fenoller, fenilpropanoitler, flavonoitler, Tanenler, kinonlar)
6. Hafta  Karbohidratlar (Mono-, di- ve polisakkaritler)
7. Hafta  Azotlu bileşikler (Aminler, amino asitler, alkaloitler) ve kükürtlü bileşikler
8. Hafta  Fitokimyasalların elde edilmeleri, ayrılmaları, saflaştırılmalarında kullanılan yöntemler
9. Hafta  Fitokimyasalların nitel ve nicel analizleri
10. Hafta  Fitokimyasalların bitkilerdeki oluşumlarına ve miktarlarına etki eden faktörler
11. Hafta  Doğal bileşiklerin toksisitelerinin tayini için kullanılan masaüstü testler
12. Hafta  Fitokimyasalların biyolojik aktivite tayinlerinde kullanılan in vitro ve in vivo metotlar
13. Hafta  Tıbbi bitkilerin toplanması, taksonomisi, morfolojik özellikleri ve saklama koşulları
14. Hafta  Tıbbi bitkilerin ve bitkisel preparatların kalite kontrolleri ve herbaryum örneklerinin önemi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
2
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
1
4
4
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
4
2
8
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
5
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
7
42
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
158
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Fitoterapi ve Fitofarmasi alanlarındaki güncel bilgilere sahiptir.X
2
Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.X
3
Meslektaşları ve sağlık alanında ilgili bulunduğu diğer mesleklerle iletişim halindedir, güncel konularda bu meslek grupları ile sözlü ve yazılı yollardan fikirlerini paylaşır.X
4
Bilgisayar, gerekli teknik ekipman ve cihazları kullanarak farklı disiplinlerle ortak alanlarda bilimsel çalışmalar yaparak bunların sonuçlarını istatistiksel olarak değerlendirir, yorumlar.X
5
Fitoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı tasarlar, çalışmayı bağımsız veya ekip üyesi olarak yürütür ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunar.X
6
Sağlık alanında Fitoterapi ve Fitofarmasi ile ilişkili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alır.X
7
Yürüttüğü veya yer aldığı bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunar, makale haline getirerek bir dergide yayınlayabilir.X
8
Edindiği bilgileri toplumun sağlık düzeyi ve bilinçlenmesinin arttırılması amacıyla kullanır.X
9
Fitoterapötiklerin ve bitkisel tıbbi ürünlerin tasarımı, üretimi, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgiye sahiptir.X
10
Tıbbi bitkilerde bulunan sekonder metabolitleri tanır, bunların bitkideki oluşumu, teşhisi, elde edilmeleri ve etkileri hakkında bilgi sahibidir.X
11
Organizmadaki bozukluklar ve hastalıklar hakkında bilgi sahibidir, bu durumlarda kullanılabilecek fitoterapötikleri, etki ve yan etkilerini, doz ve etkileşimlerini bilir.X
12
Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve geleneksel tedavi sistemleri hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.X
13
Tıbbi ve zehirli bitkilerin ve mantarların taksonomisi hakkında fikir sahibidir, bunların mikroskobik, morfolojik ve kimyasal özelliklerini, tıbbi ve toksik etkilerini bilir, bilgilerini paylaşır ve uygulama yetkisine sahiptir.X
14
Bitkisel ilaçlar, bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi bitkiler, droglar ve ekstrelerin Farmakope analizlerini yürütür, sonuçlarını yorumlar.X
15
Fitoterapi ve Fitofarmasi alanlarında eğitim verir, danışmanlık ve denetim yapar.X
16
Bitkisel ilaç, nutrasötik, dermokozmetik, gıda desteği ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler hakkında ülkemiz ve dünyadaki yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.X
17
Fitoterapi ve Fitofarmasi alanındaki İngilizce yayınları okur, bu çalışmaları derleyerek “Seminer” dersi kapsamında sunum yapar.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Bilge ŞENER)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://abs.gazi.edu.tr/web/bilgesen)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bilgesen@gazi.edu.tr ; bilgesener11@gmail.com)