GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TIBBİ BİTKİ TAYİNİ VE HERBARYUM TEKNİKLERİ/FTR-1340
Dersin Adı: TIBBİ BİTKİ TAYİNİ VE HERBARYUM TEKNİKLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Tıbbi bitkilerin tayini için temel bilgileri bilir ve uygular.
Tıbbi bitkilerin toplanması ve herbaryum örneklerinin hazırlanmasını bilir.
Türkiye'nin floristik zenginliği, bitki coğrafyası bölgeleri ve önemli tıbbi bitkilerini bilir.
Türkiye florasını ve endemik tıbbi bitkilerini bilir.
Botanikte adlandırma kurallarını bilir ve uygular.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tıbbi bitkilerin tayini için gerekli temel bilgiler
2. Hafta  Tıbbi bitki tayini için gerekli kaynaklar ve uygulamaları
3. Hafta  Türkiye Florası ile ilgili çalışmalar
4. Hafta  Türkiye'nin floristik zenginliği ve tıbbi bitkilerin floristik bölgelere göre dağılışı
5. Hafta  Bitki grupları, Türkiye'nin endemik bitkileri
6. Hafta  Türkiye'nin bitki coğrafyası bölgeleri
7. Hafta  Türkiye’nin fitocoğrafik bölgelerinin (Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan bölgeleri) genel özellikleri ve önemli tıbbi bitkileri
8. Hafta  Türkiye’nin fitocoğrafik bölgelerinin önemli tıbbi bitkileri
9. Hafta  Tıbbi bitkilerin toplanmasında genel prensipler
10. Hafta  Herbaryum örneklerinin hazırlanması, kayıtlı herbaryumlar ve önemleri
11. Hafta  Botanikte adlandırmada genel prensipler
12. Hafta  Taksonomik sınıflandırma ve taksonların adlandırılma kuralları
13. Hafta  Tertip, ikili adlandırma, Latince bir adın yazarı, yayımlama, gerçek ve geçerli yayın
14. Hafta  Tipus, tipus çeşitleri, aktarma, ayırma ve birleştirme, Latince terimler ve kısaltmaları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
2
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
5
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
5
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
10
10
 Sunu hazırlama
2
12
24
 Sunum
2
5
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
14
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Fitoterapi ve Fitofarmasi alanlarındaki güncel bilgilere sahiptir.X
2
Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.X
3
Meslektaşları ve sağlık alanında ilgili bulunduğu diğer mesleklerle iletişim halindedir, güncel konularda bu meslek grupları ile sözlü ve yazılı yollardan fikirlerini paylaşır.X
4
Bilgisayar, gerekli teknik ekipman ve cihazları kullanarak farklı disiplinlerle ortak alanlarda bilimsel çalışmalar yaparak bunların sonuçlarını istatistiksel olarak değerlendirir, yorumlar.X
5
Fitoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı tasarlar, çalışmayı bağımsız veya ekip üyesi olarak yürütür ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunar.X
6
Sağlık alanında Fitoterapi ve Fitofarmasi ile ilişkili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alır.X
7
Yürüttüğü veya yer aldığı bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunar, makale haline getirerek bir dergide yayınlayabilir.X
8
Edindiği bilgileri toplumun sağlık düzeyi ve bilinçlenmesinin arttırılması amacıyla kullanır.X
9
Fitoterapötiklerin ve bitkisel tıbbi ürünlerin tasarımı, üretimi, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgiye sahiptir.X
10
Tıbbi bitkilerde bulunan sekonder metabolitleri tanır, bunların bitkideki oluşumu, teşhisi, elde edilmeleri ve etkileri hakkında bilgi sahibidir.X
11
Organizmadaki bozukluklar ve hastalıklar hakkında bilgi sahibidir, bu durumlarda kullanılabilecek fitoterapötikleri, etki ve yan etkilerini, doz ve etkileşimlerini bilir.
12
Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve geleneksel tedavi sistemleri hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.
13
Tıbbi ve zehirli bitkilerin ve mantarların taksonomisi hakkında fikir sahibidir, bunların mikroskobik, morfolojik ve kimyasal özelliklerini, tıbbi ve toksik etkilerini bilir, bilgilerini paylaşır ve uygulama yetkisine sahiptir.X
14
Bitkisel ilaçlar, bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi bitkiler, droglar ve ekstrelerin Farmakope analizlerini yürütür, sonuçlarını yorumlar.X
15
Fitoterapi ve Fitofarmasi alanlarında eğitim verir, danışmanlık ve denetim yapar.X
16
Bitkisel ilaç, nutrasötik, dermokozmetik, gıda desteği ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler hakkında ülkemiz ve dünyadaki yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.X
17
Fitoterapi ve Fitofarmasi alanındaki İngilizce yayınları okur, bu çalışmaları derleyerek “Seminer” dersi kapsamında sunum yapar.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanlığı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (------)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (farmakognozi1@gmail.com)