GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİTOTERAPİ’DE KULLANILAN BİTKİSEL İLAÇLAR/FTR-2080
Dersin Adı: FİTOTERAPİ’DE KULLANILAN BİTKİSEL İLAÇLAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bitkisel ilaçlar hakkında genel bilgiye sahiptir.
Bitkisel ilaç üretiminde kullanılan drogları bilir.
Tıbbi bitki monografları ve farmakopeler hakkında bilgi sahibidir.
Ülkemizde ve Dünya'da en çok kullanılan bitkisel ilaçları bilir.
Bitkisel ilaçların etki, yan etki, doz, etkileşimleri hakkında bilgi sahibidir.
Bitkisel ilaçların kaliteli, güvenilir olanlarını seçebilir, önerebilir.
Bitkisel ilaçlar konusundaki bilgisini halkı bilgilendirmek için kullanabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Fitoterapi tanımı.Bitkisel ilaçlar tanımı,çeşitleri
2. Hafta  Fitofarmaka sinonimleri (Fitoterapötika,Fitofarmasötik veya Fitofarmakon).Bitkisel ilaçlar kapsamındaki formülasyonların tanımı
3. Hafta  Fitofarmakonların kullanımları sırasında endikasyon,kontrendikasyon,uygun doz,olası etkileşmeler ve yan etkileri.Bitkisel ilaçların rasyonel kullanımı
4. Hafta  ESCOP ve amaçları. Fitoterapötikler için bazı uyulması gereken doğrular. Bir bitkinin herhangi bir etkiye sahip olduğunu yani etkili olduğunu
5. Hafta  Monograflardaki farmakope kısaltmaları
6. Hafta  Bitkisel İlaç hazırlanmasında kullanılan bitki ve kısımlarına örnekler (Sinonim,Kullanılan Kısımlar, Bileşimleri,Kullanılışları,Doz,Yan Etkileri)
7. Hafta  Bitkisel ilaçlarda kullanılan droglar (Aloe vera, Boldo, Calendula Capsicum, Cascara ,Cinnamon ) Capsicum,C
8. Hafta  Bitkisel ilaçlarda kullanılan droglar (Agnus castus ,Arnıca, , Aloes, Artichocke, Aniseed,)
9. Hafta  Bitkisel ilaçlarda kullanılan droglar (Celerı, Clove,Cohosh,black , Chamomille,)
10. Hafta  Bitkisel ilaçlarda kullanılan droglar (Devıl’s claw ,Echinacea, Eucalyptus,)
11. Hafta  Bitkisel ilaçlarda kullanılan droglar (Evening prime rose, Frangula ,Fucus, Garlic)
12. Hafta  Bitkisel ilaçlarda kullanılan droglar (Ginger, Ginkgo, Ginseng Hops,Liquorice, Marsh mallow)
13. Hafta  Bitkisel ilaçlarda kullanılan droglar (Nettle, Passionflower, Rosemary, Saw Palmetto)
14. Hafta  Bitkisel ilaçlarda kullanılan droglar ( St.John’s wort, Parsley Valerian, Lime flower)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
142
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Fitoterapi ve Fitofarmasi alanlarındaki güncel bilgilere sahiptir.X
2
Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.X
3
Meslektaşları ve sağlık alanında ilgili bulunduğu diğer mesleklerle iletişim halindedir, güncel konularda bu meslek grupları ile sözlü ve yazılı yollardan fikirlerini paylaşır.X
4
Bilgisayar, gerekli teknik ekipman ve cihazları kullanarak farklı disiplinlerle ortak alanlarda bilimsel çalışmalar yaparak bunların sonuçlarını istatistiksel olarak değerlendirir, yorumlar.X
5
Fitoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı tasarlar, çalışmayı bağımsız veya ekip üyesi olarak yürütür ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunar.X
6
Sağlık alanında Fitoterapi ve Fitofarmasi ile ilişkili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alır.X
7
Yürüttüğü veya yer aldığı bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunar, makale haline getirerek bir dergide yayınlayabilir.X
8
Edindiği bilgileri toplumun sağlık düzeyi ve bilinçlenmesinin arttırılması amacıyla kullanır.X
9
Fitoterapötiklerin ve bitkisel tıbbi ürünlerin tasarımı, üretimi, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgiye sahiptir.X
10
Tıbbi bitkilerde bulunan sekonder metabolitleri tanır, bunların bitkideki oluşumu, teşhisi, elde edilmeleri ve etkileri hakkında bilgi sahibidir.X
11
Organizmadaki bozukluklar ve hastalıklar hakkında bilgi sahibidir, bu durumlarda kullanılabilecek fitoterapötikleri, etki ve yan etkilerini, doz ve etkileşimlerini bilir.X
12
Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve geleneksel tedavi sistemleri hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.X
13
Tıbbi ve zehirli bitkilerin ve mantarların taksonomisi hakkında fikir sahibidir, bunların mikroskobik, morfolojik ve kimyasal özelliklerini, tıbbi ve toksik etkilerini bilir, bilgilerini paylaşır ve uygulama yetkisine sahiptir.X
14
Bitkisel ilaçlar, bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi bitkiler, droglar ve ekstrelerin Farmakope analizlerini yürütür, sonuçlarını yorumlar.X
15
Fitoterapi ve Fitofarmasi alanlarında eğitim verir, danışmanlık ve denetim yapar.X
16
Bitkisel ilaç, nutrasötik, dermokozmetik, gıda desteği ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler hakkında ülkemiz ve dünyadaki yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.X
17
Fitoterapi ve Fitofarmasi alanındaki İngilizce yayınları okur, bu çalışmaları derleyerek “Seminer” dersi kapsamında sunum yapar.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Esra AKKOL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/esrak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (esrak@gazi.edu.tr)