GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİTKİSEL İLAÇ KULLANIMI VE TASARIMI/FTR-1070
Dersin Adı: BİTKİSEL İLAÇ KULLANIMI VE TASARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bitkisel ilaçlar hakkında genel bilgi sahibidir.
Bitkisel ilaçların hazırlanmasında kullanılacak tıbbi bitkilerin özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
Bitkisel ekstreler ve bitkisel ilaçların farmasötik formları hakkında bilgi sahibidir.
Bitkisel ilaçlar ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler arasındaki farkı bilir.
Bitkisel ilaçların hazırlanması ve kullanılması ile ilgili dikkat edilecek hususları bilir.
Çeşitli biyolojik aktivitelere sahip bitkisel ilaç formüllerini bilir.
Bitkisel ilaçlar analizleri hakkında bilgi sahibidir.
Bitkisel ilaçların konvansiyonel ilaçlarla birlikte kullanımı sonucunda karşılaşılabilecek etkileşim durumları hakkında genel bilgi sahibidir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders powerpoint programı kullanılarak yüz yüze verilmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İlaç ve bitkisel ilaç kavramları, bitkisel ilaçların araştırılması ve geliştirilmesi aşamaları ile ilgili genel bilgiler
2. Hafta  Bitkisel ilaçların hazırlanmasında kullanılacak tıbbi bitkilerin spesifikasyonları, standardizasyon ve analizler
3. Hafta  Biyolojik aktivite ve fitokimyasal çalışmalar hakkında genel bilgiler
4. Hafta  Bitkisel ilaçlar ve bitkilerden hazırlanan diğer formülasyonlarla ilgili genel bilgiler, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve terminoloji
5. Hafta  Bitkisel ilaçların ve tıbbi çayların hazırlanmasında kullanılan tıbbi bitkiler ve etkileri
6. Hafta  Bitkisel ilaçların üretimi ve analizleri
7. Hafta  Bitkisel ilaçların kullanımında dikkat edilecek hususlar ve fitofarmakovijilans
8. Hafta  Bitkisel ilaç formülleri: Kalp ve damar hastalıklarında kullanılan formüller Bitkisel ilaç formülleri: Antihipertansif etkili formüller
9. Hafta  Bitkisel ilaç formülleri: Konstipasyonda etkili formüller Bitkisel ilaç formülleri: Hazımsızlık ve şişkinliğin giderilme sinde kullanılan formüller
10. Hafta  Bitkisel ilaç formülleri: Antidiyabetik etkili formüller Bitkisel ilaç formülleri: Obezitede etkili formüller
11. Hafta  Bitkisel ilaç formülleri: Uyku problemlerinde etkili formüller Bitkisel ilaç formülleri: Hafıza güçlendirici formüller
12. Hafta  Bitkisel ilaç formülleri: Enerji verici, adaptojen etkili formüller Bitkisel ilaç formülleri: Ürolojik rahatsızlıklarda kullanılan formüller
13. Hafta  Bitkisel ilaç formülleri: Yara iyileştirici etkiye sahip formüller Bitkisel ilaç formülleri: Hepatoprotektif etkili formüller
14. Hafta  Bitkisel ilaç formülleri: Jinekolojik rahatsızlıklarda kullanılan formüller
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
4
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
4
6
24
 Rapor hazırlama
1
10
10
 Sunu hazırlama
1
12
12
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
14
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
139
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Fitoterapi ve Fitofarmasi alanlarındaki güncel bilgilere sahiptir.X
2
Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.X
3
Meslektaşları ve sağlık alanında ilgili bulunduğu diğer mesleklerle iletişim halindedir, güncel konularda bu meslek grupları ile sözlü ve yazılı yollardan fikirlerini paylaşır.X
4
Bilgisayar, gerekli teknik ekipman ve cihazları kullanarak farklı disiplinlerle ortak alanlarda bilimsel çalışmalar yaparak bunların sonuçlarını istatistiksel olarak değerlendirir, yorumlar.X
5
Fitoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı tasarlar, çalışmayı bağımsız veya ekip üyesi olarak yürütür ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunar.X
6
Sağlık alanında Fitoterapi ve Fitofarmasi ile ilişkili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alır.X
7
Yürüttüğü veya yer aldığı bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunar, makale haline getirerek bir dergide yayınlayabilir.X
8
Edindiği bilgileri toplumun sağlık düzeyi ve bilinçlenmesinin arttırılması amacıyla kullanır.X
9
Fitoterapötiklerin ve bitkisel tıbbi ürünlerin tasarımı, üretimi, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgiye sahiptir.X
10
Tıbbi bitkilerde bulunan sekonder metabolitleri tanır, bunların bitkideki oluşumu, teşhisi, elde edilmeleri ve etkileri hakkında bilgi sahibidir.X
11
Organizmadaki bozukluklar ve hastalıklar hakkında bilgi sahibidir, bu durumlarda kullanılabilecek fitoterapötikleri, etki ve yan etkilerini, doz ve etkileşimlerini bilir.X
12
Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve geleneksel tedavi sistemleri hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.X
13
Tıbbi ve zehirli bitkilerin ve mantarların taksonomisi hakkında fikir sahibidir, bunların mikroskobik, morfolojik ve kimyasal özelliklerini, tıbbi ve toksik etkilerini bilir, bilgilerini paylaşır ve uygulama yetkisine sahiptir.X
14
Bitkisel ilaçlar, bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi bitkiler, droglar ve ekstrelerin Farmakope analizlerini yürütür, sonuçlarını yorumlar.X
15
Fitoterapi ve Fitofarmasi alanlarında eğitim verir, danışmanlık ve denetim yapar.X
16
Bitkisel ilaç, nutrasötik, dermokozmetik, gıda desteği ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler hakkında ülkemiz ve dünyadaki yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.X
17
Fitoterapi ve Fitofarmasi alanındaki İngilizce yayınları okur, bu çalışmaları derleyerek “Seminer” dersi kapsamında sunum yapar.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. İpek SÜNTAR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ipesin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ipesin@gazi.edu.tr)