GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİTKİSEL İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE FİTOFARMAKOVİJİLANS/FTR-1000
Dersin Adı: BİTKİSEL İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE FİTOFARMAKOVİJİLANS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bitkisel ilaçların ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin sentetik ilaçlarla etkileşmesi hakkında bilgi sahibi olmak
Bitkisel ilaçların ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin besinler ve vitaminlerle etkileşmesi hakkında bilgi sahibi olmak
Bitkisel ilaçların ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin etkileşme mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak
Tıbbi bitkilerin yol açabileceği yan veya advers etkilerle ilgili bilgi sahibi olmak
Fitofarmakovijilans hakkında bilgi sahibi olmak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İlaç etkileşimi, yan etki, advers etki ve ilaç etkileşimi tipleri hakkında genel bilgi
2. Hafta  Sitokrom-P450 enzim ailesi ile bitkisel metabolitlerin ilişkisi
3. Hafta  Bitkisel metabolitlerin etkileşim mekanizmaları ve ilaç taşıyıcı proteinler ile ilişkisi
4. Hafta  Bitkisel ilaç kullanımında yapılan hatalar ve dikkat edilmesi gereken durumlar
5. Hafta  Bitkisel laksatiflerin ve bitkisel zayıflama preparatlarının etkileşimleri
6. Hafta  Gastrointestinal sisteme etkili bitkisel ilaçların etkileşimleri
7. Hafta  Merkezi sinir sistemine etkili bitkisel ilaçların etkileşimleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Kardiyovasküler sisteme etkili bitkisel ilaçların etkileşimleri
10. Hafta  Diğer sistemlere etkili bitkisel ilaçların etkileşimleri
11. Hafta  Bitkisel ilaçlar ile sentetik ilaçların etkileşimlerine dair vaka takdimleri
12. Hafta  Bitkisel ilaç etkileşimlerine dair sistematik derlemelerin tartışılması
13. Hafta  Fitofarmakovijilans tanımı ve mevzuatı
14. Hafta  Gebelerde bitkisel ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
8
32
 Materyal tasarlama, uygulama
3
3
9
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
3
6
18
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
6
18
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
156
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Fitoterapi ve Fitofarmasi alanlarındaki güncel bilgilere sahiptir.X
2
Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.X
3
Meslektaşları ve sağlık alanında ilgili bulunduğu diğer mesleklerle iletişim halindedir, güncel konularda bu meslek grupları ile sözlü ve yazılı yollardan fikirlerini paylaşır.X
4
Bilgisayar, gerekli teknik ekipman ve cihazları kullanarak farklı disiplinlerle ortak alanlarda bilimsel çalışmalar yaparak bunların sonuçlarını istatistiksel olarak değerlendirir, yorumlar.X
5
Fitoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı tasarlar, çalışmayı bağımsız veya ekip üyesi olarak yürütür ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunar.X
6
Sağlık alanında Fitoterapi ve Fitofarmasi ile ilişkili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alır.X
7
Yürüttüğü veya yer aldığı bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunar, makale haline getirerek bir dergide yayınlayabilir.X
8
Edindiği bilgileri toplumun sağlık düzeyi ve bilinçlenmesinin arttırılması amacıyla kullanır.X
9
Fitoterapötiklerin ve bitkisel tıbbi ürünlerin tasarımı, üretimi, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgiye sahiptir.X
10
Tıbbi bitkilerde bulunan sekonder metabolitleri tanır, bunların bitkideki oluşumu, teşhisi, elde edilmeleri ve etkileri hakkında bilgi sahibidir.X
11
Organizmadaki bozukluklar ve hastalıklar hakkında bilgi sahibidir, bu durumlarda kullanılabilecek fitoterapötikleri, etki ve yan etkilerini, doz ve etkileşimlerini bilir.X
12
Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve geleneksel tedavi sistemleri hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.X
13
Tıbbi ve zehirli bitkilerin ve mantarların taksonomisi hakkında fikir sahibidir, bunların mikroskobik, morfolojik ve kimyasal özelliklerini, tıbbi ve toksik etkilerini bilir, bilgilerini paylaşır ve uygulama yetkisine sahiptir.X
14
Bitkisel ilaçlar, bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi bitkiler, droglar ve ekstrelerin Farmakope analizlerini yürütür, sonuçlarını yorumlar.X
15
Fitoterapi ve Fitofarmasi alanlarında eğitim verir, danışmanlık ve denetim yapar.X
16
Bitkisel ilaç, nutrasötik, dermokozmetik, gıda desteği ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler hakkında ülkemiz ve dünyadaki yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir, bilgilerini ilgililerle paylaşır.X
17
Fitoterapi ve Fitofarmasi alanındaki İngilizce yayınları okur, bu çalışmaları derleyerek “Seminer” dersi kapsamında sunum yapar.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (iorhan@gazi.edu.tr)