GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI/21509
Dersin Adı: YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 30
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Araştırma konusunun kuramsal yapısını oluşturur
Alanındaki araştırma problemlerine uygun araştırma yöntemi belirler
Alanındaki araştırmalarda kullanabileceği ölçme araçlarını seçer ve/veya geliştirir
Alanındaki araştırma problemlerine yönelik verileri analiz eder
Araştırma bulgularını benzer araştırmaların bulguları ile ilişkilendirir
Araştırma sürecini raporlandırır
Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir sempozyum veya kongrede sunar veya bilimsel bir makale yazar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tez konusu ile ilgili literatür taraması
2. Hafta  Tez konusu ile ilgili literatür taraması
3. Hafta  Tez konusu ile ilgili literatür taraması
4. Hafta  Tarama sonuçlarının sınıflandırılması
5. Hafta  Veri toplama aracını geliştirir
6. Hafta  Veri toplama aracını geliştirir
7. Hafta  Elde ettiği bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, danışmanıyla paylaşır
8. Hafta  Araştırma verilerini toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlandırır
9. Hafta  Araştırma verilerini toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlandırır
10. Hafta  Elde ettiği bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, danışmanıyla paylaşır
11. Hafta  Araştırma sonucunda konusu ile ilgili önerilerde bulunur
12. Hafta  Çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır
13. Hafta  Araştırmasını raporlaştırır
14. Hafta  Araştırmasını raporlaştırır
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
60
 Projeler
1
30
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
10
140
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
10
140
 Materyal tasarlama, uygulama
14
20
280
 Rapor hazırlama
10
10
100
 Sunu hazırlama
7
2
14
 Sunum
1
10
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
740
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
29.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
30
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Besin analizleri ve beslenme alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme bilincine ve güncel bilgilere sahip olurX
2
Besin analizleri ile ilgili teorik ve pratik bilgilerini besin analiz sorunlarını çözmek için kullanırX
3
Gıda alanındaki sorunları çözmeye yönelik projeler üretir ve gerçekleştirirX
4
Besin ve su ile ilgili analizleri tasarlar, amaca uygun analitik yöntemleri seçer, uygular, değerlendirir ve raporlandırırX
5
Besin analizleri ile ilgili uygulamalar için bilgisayar ve ileri teknolojik analiz cihazlarını kullanırX
6
Beslenme-sağlık ilişkisini değerlendirir ve mesleğinde kullanır
7
Besin içeriğini, besin- ilaç, ilaç- besin etkileşmelerini, gıda katkı maddelerini, gıda mevzuatını bilir ve yorumlarX
8
Bireysel çalışma yanında disiplin içi ve disiplinler arası bilimsel gruplarda aktif olarak çalışırX
9
Bilgiye erişmek için ulusal ve uluslararası kaynak araştırması yaparX
10
Bilimsel bir konu ile ilgili araştırmasını ulusal/uluslararası düzeyde yazılı, sözlü ve görsel olarak sunarX
11
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilir ve uygularX
12
Besin analizleri ve beslenme alanında sosyal ve kültürel gelişmeleri takip eder ve yorumlar
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Buket ER DEMİRHAN , Dr. Öğr. Üyesi , Burak DEMİRHAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/erbuket , https://websitem.gazi.edu.tr/site/bdemirhan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (erbuket@gazi.edu.tr , bdemirhan@gazi.edu.tr)