GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YENİ MEDYA VE TOPLUMSAL HAREKETLER/YMS 523
Dersin Adı: YENİ MEDYA VE TOPLUMSAL HAREKETLER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Gülcan Işık
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gulcanisik
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gulcanisik@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Toplumsal Hayatı ve aktörleri daha iyi analiz edebilme.
Yenidünya düzenini ve bunun uygulayıcılarını öğrenme.
Ulusal ve Uluslararası toplumsal hareket örneklerini çözümleme, böylece protesto hareketlerinin aldığı son şekli öğrenme.
Toplumsal hareket nedir?, ne zaman ortaya çıktı? diğer protesto hareketlerinden hangi yönlerden ayrılır? vb. konularda teori ve uygulama noktasında bi
Son dönem medya uygulamaları hakkında detaylı ve teorik bilgi sahibi olma.
Medya ve toplumsal hareket arasındaki ilişkiyi anlama ve analiz etme.
Toplumsal hareketlerin medyada yer alış şekillerinin içerik analizinin yapılmasıyla, iki kavram arasındaki "bağımlılık" ilişkisinin analiz edilmesi.
8. Toplumsal hareketlerin farklı alanlarda fakat yine iletişim araçları bağlamında örnek çözümlemelerinin yapılmasıyla, alanlar arasındaki ilişkinin s

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Toplumsal hareket nedir? sorusundan hareketle toplumsal harekete kaynak teşkil eden teorilerin tanıtılması
2. Hafta  Toplumsal hareket kavramının tanım, özellik, tür vb. açıklamalarının ardından Le Bon'un Kalabalıklar Yaklaşımının analizi
3. Hafta  Rasyonalist ekol ve kitle kuramı öğretilerinin açıklanması
4. Hafta  Radikal demokrasi teorileri ve toplumsal hareket türlerinin anlatımı
5. Hafta  Toplumsal hareket teorilerinden ilki olan Kaynak Mobilizasyonu teorisinin açıklanması
6. Hafta  Toplumsal hareket teorilerinin ikincisi ve günümüz toplumsal hareketlerinin de açıklayıcısı Yeni Toplumsal Hareket teorisinin anlatımı
7. Hafta  Yeni Toplumsal Hareketi Ortaya Çıkaran Nedenler, Özellikleri, türleri, değerleri vb. açıklanması
8. Hafta  Alternatif medya ve sosyal medyanın tanım ve yaklaşımlar boyutunda anlatımı
9. Hafta  Toplumsal Hareket ve Medya arasındaki "bağımlılık" ilişkisinin anlatımı
10. Hafta  Yeni medya ortamlarından internet ve toplumsal hareket ilişkisinin izah edilmesi
11. Hafta  İnternet medyasında bir toplumsal hareketin analiz edilmesi
12. Hafta  Farklı medya araçları ve toplumsal hareket ilişkisi ve örnekleri analiz etme
13. Hafta  Toplumsal hareket ve Medya ilişkisine dair örnek çözümlemelerin öğrenciler tarafından araştırılıp sunumu
14. Hafta  Toplumsal hareket ve Medya ilişkisine dair örnek çözümlemelerin öğrenciler tarafından araştırılıp sunumu
15. Hafta  Toplumsal hareket ve Medya ilişkisine dair örnek çözümlemelerin öğrenciler tarafından araştırılıp sunumu
16. Hafta  Toplumsal hareket ve Medya ilişkisine dair örnek çözümlemelerin öğrenciler tarafından araştırılıp sunumu
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Sanaldan Sokağa Toplumsal Hareketler (Gülcan Işık, Nobel Yayınları) 2.Toplumsal Hareketler Politikadan Edebiyata Sanattan Sinemaya Medyadan Toplumsal Algıya Teorik ve Pratik Analizler ve Yansımalar (ED. Gülcan Işık Nobel Yayınları) 3. Toplumsal Hareketler Teori ve Pratik Analizler (Y.Doğan Çetinkaya) 4. Toplumsal Hareketler (Charles Tilly) 5. Toplumsal Hareketler (Kenan Çayır)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
16
3
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
4
64
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
16
2
32
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
192
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir yeni medya alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.X
2
Yeni medya ile ilişkili olan bilimsel ve sanatsal disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.X
3
Yeni medya alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. X
4
Yeni medya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. X
5
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni sanatsal yaklaşımlar geliştirebilmeX
6
Yeni Medya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sanatsal, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerlere katkıda bulunabilme. X
7
Yeni Medya alanı ile ilgili sanat eseri üretebilmeX
8
Tez önerisi hazırlama ve alana yönelik birikimleri doğrultusunda tez yapabilme becerisini kazandırabilme. X
9
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak kavramsal çözüm üretebilme. X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre içinde sanatsal ve bilimsel projeler, etkinlikler gerçekleştirebilmeX