GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GÖRSEL İLETİŞİM I/YMS 517
Dersin Adı: GÖRSEL İLETİŞİM I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yard.Doç. Dr. Dilek Oğuzoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  dilekoguzoglu13@gmail.com/dileko@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Görsel İletişim biçimlerini tanımlamak
Görsel İletişim araçları ile sanatsal proje üretmek
Portfolyo Oluşturmak


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, görseller, grafikler, fotoğraflar ve videolar eşliğinde yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Görsel İletişim Dersine Giriş
2. Hafta  Görsel Tasarımda İlke ve Ögeler
3. Hafta  Malzemeler ve Fonksiyonları
4. Hafta  Uygulama
5. Hafta  Işık Nereden Gelir? Nasıl Görürüz
6. Hafta  Uygulama
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Ritim, Doğada, Sanatta, Eğitimde
9. Hafta  İçgüdüsel Ritim Tasarım Uygulama
10. Hafta  Örneklerle Karşılaştırmalı Tasarım
11. Hafta  Tasarım Uygulama
12. Hafta  Tasarım Uygulama
13. Hafta  Genel Değerlendirme
14. Hafta  Final
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ARNHEIM, Rudolf, (2007), “Görsel Düşünme”, Metis, İstanbul. AYDIN, Emin Doğan. (2004). “Temel Tasarıma Çağdaş Yaklaşımlar”,İstanbul: Mor Ajans Reklam. BURNETT, Ron, (2007), ”İmgeler Nasıl Düşünür”, Metis, İstanbul. FRIED, Michael, (2008) “Why Photography Matters as Art as Never Before” Yale University Press KETENCİ, BİLGİLİ, (2006), ”Görsel İletişim ve Grafik Tasarım”, Beta yayın, İstanbul. MERLEAU-PONTY, Maurice, (2008), “Algılanan Dünya”,Metis, İstanbul. ROBERT and MICHELE ROOT-BERNSTEIN, (2000), “Sparks of Genius”, Houghton Mifflin Company, Boston, New York. ŞAHİNER, Rıfat, (2008), “Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapı Bozumu”, Yeni İnsan yayınevi,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
2
24
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
5
5
25
 Rapor hazırlama
3
5
15
 Sunu hazırlama
4
5
20
 Sunum
5
5
25
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
184
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir yeni medya alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.X
2
Yeni medya ile ilişkili olan bilimsel ve sanatsal disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.X
3
Yeni medya alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. X
4
Yeni medya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. X
5
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni sanatsal yaklaşımlar geliştirebilmeX
6
Yeni Medya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sanatsal, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerlere katkıda bulunabilme. X
7
Yeni Medya alanı ile ilgili sanat eseri üretebilmeX
8
Tez önerisi hazırlama ve alana yönelik birikimleri doğrultusunda tez yapabilme becerisini kazandırabilme. X
9
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak kavramsal çözüm üretebilme. X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre içinde sanatsal ve bilimsel projeler, etkinlikler gerçekleştirebilmeX