GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEMİNER/YMS 504
Dersin Adı: SEMİNER
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr.Dilek OĞUZOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  dileko@gazi.edu.tr/ dilekoguzoglu13@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Seminer konusu belirleme
Seminer konusu için veri toplama, veri çözümleme
Bilimsel araştırma
Raporlaştırma

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bilgi,Bilim-Sanat ve Türleri,
2. Hafta  Araştırma Süreç ve Teknikleri
3. Hafta  İzlenen yol ve problem
4. Hafta  Seminer çalışma kuralları
5. Hafta  Seminer çalışma kuralları
6. Hafta  Amaç, önem
7. Hafta  Vize sınavı
8. Hafta  Seminer çalışması
9. Hafta  Seminer çalışması
10. Hafta  Seminer çalışması
11. Hafta  Seminer çalışması
12. Hafta  Seminer çalışması
13. Hafta  Sunuş
14. Hafta  Final
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Prof.Dr. YILDIRIM Ali-Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 2005, PUNCH, Keith F., Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel yaklaşımlar, 2005 KARASAR Niyazi : Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara-2005 BALCI Ali : Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara-2001 Doç.Dr. İFTAR KIRCAALİ Gönül, Tek Denekli Araştırma Yöntemleri, 1997 KAPTAN Saim : Bilimsel Araştarma Teknikleri. Ankara-1990
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
2
24
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
5
15
 Materyal tasarlama, uygulama
4
5
20
 Rapor hazırlama
5
5
25
 Sunu hazırlama
4
5
20
 Sunum
5
5
25
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir yeni medya alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.X
2
Yeni medya ile ilişkili olan bilimsel ve sanatsal disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.X
3
Yeni medya alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. X
4
Yeni medya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. X
5
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni sanatsal yaklaşımlar geliştirebilmeX
6
Yeni Medya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sanatsal, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerlere katkıda bulunabilme. X
7
Yeni Medya alanı ile ilgili sanat eseri üretebilmeX
8
Tez önerisi hazırlama ve alana yönelik birikimleri doğrultusunda tez yapabilme becerisini kazandırabilme. X
9
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak kavramsal çözüm üretebilme. X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre içinde sanatsal ve bilimsel projeler, etkinlikler gerçekleştirebilmeX