GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FIRE SAFETY in BUILDINGS/5131355
Dersin Adı: FIRE SAFETY in BUILDINGS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Füsun Demirel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/fusund
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   fusund@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Pasif yangın güvenlik önlemlerinin, bina tasarım sürecine girdi vermesini sağlamak.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma (Dersin Amacı, Kapsamı Ve Yöntemi)
2. Hafta  Giriş (Binalarda Yangın Güvenliği Ve Konunun Önemi)
3. Hafta  Fiziki Tanımlamalar Ve Yangın Sınıfları
4. Hafta  Aktif Yangın Güvenlik Önlemleri
5. Hafta  Yapı Malzemesi Ölçeğinde Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri
6. Hafta  Yapı Elemanı Ölçeğinde Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri
7. Hafta  Bina Ölçeğinde Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri
8. Hafta  Yangından Kaçış Yollarının Planlanması
9. Hafta  Yerleşim Ölçeğinde Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri
10. Hafta  Yangın Riski Yüksek Mekanlarda Alınan Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri
11. Hafta   Yüksek Binalarda Alınan Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri
12. Hafta  Bina Yangın Güvenliği İle İlgili Mevzuatın İrdelenmesi
13. Hafta  Bina Yangın Güvenliği Açısından Önemli Bina Örneklerinin Analizi
14. Hafta  Öğrenci Araştırmalarının Sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.DEMİREL, F., Yayınlanmamış Ders Notları, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2018. 2.BEKEM.İ., ÇAVUŞ, M., DEMİREL, F.,. Türkiye Ölçeğinde Yangın İstatistikleri Üzerine Bir Araştırma. TSE, Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi, 614(90-93).2013. 3. DAYLAN, S., DEMİREL,F., Yangının Algılanmasına Bağlı Davranış Süreçleri, TÜYAK Yangın ve Güvenliği Sempozyumu, İstanbul, 2013. 4. F., BAŞDEMİR, H., İŞERİ, İ., A Hospital Project In The Context Of Fire Safety Precautions And Compliance Analysis With National Legislation. Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University (SCI) , V:27, 4(729-738), 2012. 5. BAŞDEMİR, H., DEMİREL, F., İŞERİ, İ., Developing A Model For Analyse Fire Safety In Buildings According To National Fire Precaution Regulation. Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University (SCI) , V:27, 4(695-706),2012. 6.ALTINDAŞ, S. DEMİREL,F., TÜYAK Yangın ve Güvenliği Sempozyumu , Cephelerde Yangından Korunma Önlemleri ,2011.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Sunum, Uygulama-Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
80
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
80
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
20
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
3
30
 Sunu hazırlama
14
3
42
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenirX
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X