GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
STRUCTURAL ANALYSIS of HISTORICAL BUILDINGS/5121355
Dersin Adı: STRUCTURAL ANALYSIS of HISTORICAL BUILDINGS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Ali İhsan Ünay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/unay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  unay@gazi.edu.tr, unay@metu.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tarihi binaların temel yapı elemanlarının malzeme özelliklerini öğrenmek
Tarihi binalarda kullanılan taşıyıcı sistemler hakkında bilgi sahibi olmak
Tarihi binaların matematiksel modellerini üreterek yapısal çözümlemelerini yapabilme becerisini kazanmak


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Mimaride Muhendislik Problemleri
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tarihi binaların genel özellikleri, tanımı, yapı sistemlerine genel bir bakış.
2. Hafta  Tarihi binaların taşıyıcı sistemleri ve yapı malzemeleri.
3. Hafta  Kemer, tonoz, kubbe ve pandantif gibi tarihi yapı elemanların yapılasal davranışları
4. Hafta  Tarihi binalarda ahşap taşıyıcı sistem elemanlarının yapısal davranış ve malzeme özellikleri.
5. Hafta  Yapısal çözümlemenin genel ilkeleri. Tarihi binalara etki eden yapısal yükler ve diğer etkiler.
6. Hafta  Tarihi binalarda taşıyıcı sistem sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların binanın yapısal davranışına etkisinin değerlendirilmesi.
7. Hafta  Bilgisayarla yapısal çözümleme, tarihi yapıların matematiksel modelleme ilkeleri ve teknikleri.
8. Hafta  Sonlu elemanlar analiz yöntemine giriş.
9. Hafta  Farklı yapı örneklerinin matematiksel modellerinin hazırlanması ve yapısal çözümleri. Dönem projelerinin belirlenmesi.
10. Hafta  Farklı yapı örneklerinin matematiksel modellerinin hazırlanması ve yapısal çözümleri. Dönem projelerinin belirlenmesi.
11. Hafta  Farklı yapı örneklerinin matematiksel modellerinin hazırlanması ve yapısal çözümleri. Dönem projelerinin belirlenmesi.
12. Hafta  Yapısal çözümleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması.
13. Hafta   Tarihi binaların çeşitli yük ve diğer çevresel etkiler altında güvenlik seviyelerinin belirlenmesi.
14. Hafta  Dönem projelerinin sunumu.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  HEYMAN, J., “The Stone Skeleton, Structural Engineering of Masonry Architecture”, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, ISBN 0-542-47270-9. MARK, R., “Architectural Technology Up To The Scientific Revolution – The Art and Structure of Large Scale Buildings”, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1993, ISBN 0-262-13287-7. CROCI, G., “The Conservation and Structural restoration of Architectural Heritage”, Computational Mechanics Publications, Southampton, UK, 1998
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
40
 Uygulama
1
60
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
6
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
6
12
 Materyal tasarlama, uygulama
2
12
24
 Rapor hazırlama
4
10
40
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
6
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
2
10
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
180
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenirX
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X