GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
THEORY of CONSERVATION and RESTORATION/5091355
Dersin Adı: THEORY of CONSERVATION and RESTORATION
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Prof.Dr. Gediz Urak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/gedizu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gedizu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Uluslararası ve Ulusal koruma ve restorasyon felsefe tarihinin öğrenilmesi bağlamında kültür kazanımı.
Türkiye ve Avrupa ülkeleri koruma ve restorasyon felsefe tarihi paralelinde oluşan ulusal ve uluslararası koruma ilke ve uygulamalarının öğrenilmesi
Teorik koruma ve restorasyon ilkelerinin ideal uygulanma prensiplerini öğretmek.
Koruma ölçütlerini saptayabilmek, tartışabilmek.
Koruma ve restorasyon uygulamalarını eleştirebilmek.
Tarihi çevre koruma ve tek yapı restorasyon projelerini denetleyebilmek.
Koruma bilincinin gelişmesi.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders yüz yüze eğitim, ders anlatımı, sunumlar ve tartışma şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Koruma ve restorasyon ile ilgili tanımlar, terminolojik bilgi, kısa tarihçe
2. Hafta  Avrupa’da koruma ve restorasyon düşüncesinin gelişimi
3. Hafta  Avrupa’da koruma ve restorasyon düşüncesinin gelişimi
4. Hafta  Avrupa’da koruma ve restorasyon düşüncesinin gelişimi
5. Hafta  Avrupa’da koruma ve restorasyon düşüncesinin gelişimi
6. Hafta   Koruma ve restorasyon ilişkili uluslararası ve ulusal tüzük, yönetmelik ve anlaşmaların anlatımı ve karşılaştırılması
7. Hafta   Koruma ve restorasyon ilişkili uluslararası ve ulusal tüzük, yönetmelik ve anlaşmaların anlatımı ve karşılaştırılması
8. Hafta  Türkiye’de bugünkü koruma teşkilatı ve işleyişi, yürürlükte olan koruma ve restorasyon ilkeleri – kurumlar arası bağlantı ve organizasyon
9. Hafta  Türkiye’de koruma ve restorasyon anlayışı değişiminin uygulamalara yansıması - örneklerle irdeleme
10. Hafta  Günümüz koruma ilkelerinin tartışılması
11. Hafta   Yurt dışından güncel koruma ve restorasyon örnekleri gösterimi
12. Hafta  Yurt dışından güncel koruma ve restorasyon örnekleri gösterimi
13. Hafta   Teknik gezi - Koruma ve restorasyon örnekleri incelemesi – gözlem ve fotoğrafla tespit Tespit edilen örnekler üzerinde tartışma
14. Hafta  Araştırma ödevlerinin tespiti ve araştırma sistematiklerinin oluşturulması
15. Hafta  Tarihi yerleşim/tarihi yapılarla ilgili koruma ve restorasyon uygulamalarının eleştirilmesi üzerine kurgulanan araştırma ödevlerinin tartışılması
16. Hafta  Araştırma ödevlerinin sunum ve kritiği.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   ICOMOS Charters; Principles of High Board of Preservation of Cultural and Natural Heritage; Urak, G., Theory Of Conservation and Restoration, Unpublished Lecture Notes; Urak, G., The Restoration of “Ömer Ağa” Houses in Beypazarı, Unpublished Masters Degree Thesis, M.E.T.U. Dept of Arc. Sec. of Restoration, Ankara, 1981; Urak, G., Türkiye’de Mimari Miras İletimi, Koruma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Amasya Örneğinde İrdelenmesi, Dergimim DEU Mimarlık Fakültesi Dergisi, nu: 1, 2003, pp. 1-14; Urak, G., Türkiye’de Koruma; Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 75 Yılda Türkiye’de Planlama / Kentleşme / Koruma Politikaları ve Mimarlık Kitabı, Ankara, 1999, pp. 53 - 63, 91; Urak, G., Bir Koruma - Yenileme Eleştirisi - Ankara Çankaya’dan Bir Bağ Evi Örneği, Ankara Sempozyumu Kitabı, Ankara, 1997, pp. 271-295; Urak, G., Anıt - Kent Amasya ve Koruma Sorunları, Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, Ankara, 1996, pp. 74-83; Urak, G., Refunctionin
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Sunum ve Tartışma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Teknik gezi ve koruma-restorasyon örneklerinin tespiti, incelemesi ve değerlendirilmesi
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
1
40
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
6
60
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
5
5
25
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
5
20
 Diğer
3
4
12
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenirX
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X