GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ARCHITECTURAL DESIGN for the HANDICAPPED and ACCESSIBILITY STANDARTS/5191355
Dersin Adı: ARCHITECTURAL DESIGN for the HANDICAPPED and ACCESSIBILITY STANDARTS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör.Dr. Can Güngör
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/can.gungor
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  can.gungor@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Fiziksel engelli insanların mimari mekanlarda karşılaşabilecekleri problemler, engellilerin ihtiyaç duydukları temel düzenlemelerin tanıtılması
Bu problemler ve düzenlemelerin yapısal ve ölçüsel ve mekansal gerekliliklerin tasarıma yansıtılması, ile ilgili bilgiler vermek
Geliştirilen araştırma yönteminin karşılaştırmalı değerlendirmede kullanılarak çeşitli yapıların erişebilirlik yönünden incelenmesi
Erişebilirlik/Ulaşılabilirlik düzenlemelerinin yapılı çevrede ve yapılarda dikkate alınmış olup olmadığının tespiti
İncelenen yapılı çevrelerde ve Mimari Yapılarda ne tür düzenlemelerin öncelikle ele alınması gerekliliğinin saptanması
Tasarımda engellilere yönelik karşılaşılacak problemlerin öngörülmesini sağlamak ve bunları baştan itibaren gidermeye yönelik bilinç oluşturmak
Mimari tasarım sürecinde ve yaşanılan mekanlarda engelli kullanıcılar yönünden farkındalığı geliştirmek.
To improve the vision of the students regarding the handicapped people in living environment
Mevcut yapılarda eksikliklein tespitine yönelik bakışı geliştirmek ve yeni tasarımlarda ‘Herkez için tasarım’ Prensibini benimsetmek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Engellilikle ilgili kavram ve tanımlamalar Erişebilirlik/Ulaşılabilirlik kavramı
2. Hafta  Erişebilirlik/Ulaşılabilirlik ile ilgili kavram ve tanımlar. İnceleme yönteminin genel tanıtımı
3. Hafta  Farklı eylem ve eylem alanlarına göre erişebilirlik/Ulaşılabilirlik düzenlemelerinin incelenmesi
4. Hafta  İnceleme yönteminin detaylı anlatımı ve inceleme formların belirlenmesi
5. Hafta  İncelenecek yapıların tespiti ve görüş alışverişi
6. Hafta  Yöntemin seçilen yapılara uygulanması
7. Hafta  Yöntemin seçilen yapılara uygulanması
8. Hafta  Saha çalışması ve koordinasyon
9. Hafta  Saha çalışması ve koordinasyon
10. Hafta  Dönem Ödevi konusu seçimi
11. Hafta  Elde edilen sonuçların her bir yapı için değerlendirilmesi
12. Hafta  Elde edilen sonuçların karşılaştırmalı değerlendirilmesi
13. Hafta  Karşılaşılan problemlerin giderilmesine yönelik öneriler,
14. Hafta  Dönem Ödevi teslimi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   “ADA Standards for Accessible Design”, 1994. Department of Justice, Code of Regulations. “Designing for the disabled. The new Paradigm”, Goldsmith, S., 1997. Architectural Press, Butterworth-Heinmann Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, “ADA and ABA Accessibility Guidelines”, 2004, United States Access Board. “Alışveriş Merkezlerinin Engelliler İçin Erişebilirlik Standartları Kapsamında İrdelenmesi” Can Güngör, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2007, TS 9111/Kasım 2011 Özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için binalarda ulaşılabilirlik gerekleri, http://www.ozurluveyasli.gov.tr/tr/, Ders notları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
7
3
21
 Sunu hazırlama
8
3
24
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenirX
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X