GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DESIGN PROCESS and THOUGHT/5181355
Dersin Adı: DESIGN PROCESS and THOUGHT
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör.Dr. Can Güngör
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/can.gungor
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  can.gungor@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mimari Tasarımda süreç. Mimari Tasarımda Temel Kabuller ve Kurallar. Mimarın İçinde Bulunduğu Deneysel Süreç kavramlarını incelemek
Mimarın Deneyimi, Yaşadığı Çağ, Tasarım Sürecinin Anahtarı . Mimarın düşünceleri, anlatım araçları, ortaya çıkardığı ürünü incelemek
Mimari tasarımda rasyonel düşünce ile sezgisel yaklaşımın dengesi konusunu anlamak
Tasarım sürecini etkileyen faktörleri , fiziksel çevre, program gereklilikleri ve kullanıcı beklentileri açısından ayırt edebilmeyi sağlamak
Mimarlık yapıtını biçimlendiren düsüncelerin ve tasarımcının bakış açısından sonuç ürünü nasıl değiştirebileceğini gözlemlemek
Mimari yapıtların tasarım süreci içerisinde benzerlerinden nasıl farklılaştığını örnekler üzerinde incelemek ve anlamak.
Ders mimarların tasarımlarını şekillendiren kararların incelenmesi, sistematize edilerek tasarım kriterleri dizgileri oluşturulması
Bu oluşturulan listelerin incelenecek proje ve yapılarda ayrıştırılarak sunum olarak ortaya konulması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Mimari Tasarımda süreç ve bu süreci oluşturan etmenler
2. Hafta  Mimari tasarımda düşüncenin gelişimi.
3. Hafta  Mimari tasarımda fiziksel çevre etmenleri
4. Hafta  Mimari tasarımda program gereklilikleri
5. Hafta  Mimari tasarımda kullanıcı beklentileri
6. Hafta  Tasarım sürecinin yönetilmesi
7. Hafta  Tasarımı etkileyen faktörlerin kategorize edilmesi
8. Hafta  Tasarımı etkileyen faktörlerin tki oranlarının incelenmesi
9. Hafta  Değerlendirilecek yapı tipleri belirlenmesi
10. Hafta  Değerlendirilecek yapıların incelenmesi
11. Hafta  Alan çalışması ve koordinasyon
12. Hafta  Alan çalışması ve koordinasyon
13. Hafta  Değerlendirilmiş yapıların sunumu
14. Hafta  Değerlendirilmiş yapıların sunumu
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fawcett A.P. Architectural Design Notebook,2003 Architectural Press Brawne M., Architectural Thought: the design process and the expectant eye, 2003 Archtectural Press Tunstall, G., Managing the Building Design Process, 2003, Butterworth-Heinemann Groák, S., The Idea of Building Thought and action in the design and production of buildings 2002, E & FN Spon Heearn, F., Ideas That Shaped Buildings, 2003, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England Leupen, B., Grafe, C., Körnig, N., Lampe, M., De Zeeuw, P., Design And Analysis 1995, 010 Publishers Lawson , B., What Designers Know,2004 Architectural Press Toydemir, N., Gürdal, E.; Tanaçan, L.; Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, 2000, Literatür Yayınları Tunalı , İ., Tasarım Felsefesine Giriş, 2002 Yem yayın İzgi, U., Mimarlıkta Süreç Kavramlar-İlişkiler, Yem Yayınları, Kasım 1999 Yürekli H., Yürekli F., Mimarlık bir entellektüel enerji alanı, 2004 Yem Yayı Ders notları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
7
3
21
 Sunu hazırlama
8
3
24
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenirX
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X