GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ANALYSIS of HISTORIC BUILDINGS/5111355
Dersin Adı: ANALYSIS of HISTORIC BUILDINGS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe -İngiliz
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Prof.Dr. Gediz Urak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/gedizu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gedizu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Restorasyon projesinin ön şartı olan sistematik yapı çözümlemesi konusuna ilişkin yöntemleri öğrenmek.
Yapıdan ve yapı dışı kaynaklardan gelen bilgilerin tespiti ve bunların restitüsyon ve restorasyon çalışmaları için değerlendirmesini yapabilmek.
Sistematik çözümleme kavramının gelişmesi.
Bir tarihi yapının restitüsyonu ve restorasyon projesi öncesinde yapılması gereken ayrıntılı tespit, belgeleme ve çözümleme yöntemlerini öğrenmek.
Restorasyon proje ve uygulamalarını kontrol, denetleme ve eleştirme görevlerini bilinçli ve donanımlı olarak yapabilmek
Tarihi yapı çözümlemesi yapabilmek.
Tarihi yapıların mekan, yapı elemanı ve malzemelerinin nitelik ve nicelik bakımından bilgisayar ortamında değerlendirmesini yapabilmek.
Tarihi yapılardaki değişim ve bozulmaların neden ve sonuçlarını ortaya çıkarabilmek.
Tarihi yapıların değişim ve bozulma haritalarını oluşturabilmek.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim, arazi çalışmaları, bilgisayar ortamında belgeleme, sunum ve tartışma şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tarihi yapı restorasyon kararları üretiminde yöntem ve teknikler – Analiz
2. Hafta  Tarihi yapı restorasyon kararları üretiminde yöntem ve teknikler - Değerlendirme ve sentez
3. Hafta  Tarihi yapı çözümleme yöntem ve teknikleri
4. Hafta  Tarihi yapı çözümleme örnekleri gösterimi ve tartışma
5. Hafta  Tarihi yapı çözümleme örnekleri gösterimi ve tartışma
6. Hafta  Tarihi yapı çözümleme örnekleri gösterimi ve tartışma
7. Hafta  Arazi çalışması-rölöve, görsel tespit–vaziyet planı, plan, cephe, kesit ve tüm detaylar–yapım sistemi ve malzeme kullanımı, taşıyıcı ve mi
8. Hafta  Grafik belgeleme-Rölöve çizimleri
9. Hafta  Grafik belgeleme-Rölöve çizimleri
10. Hafta  Tespit edilen yapının analitik / grafik çözümlemesinin bilgisayar ortamında yapılması
11. Hafta  Tespit edilen yapının analitik / grafik çözümlemesinin bilgisayar ortamında yapılması
12. Hafta  Tespit edilen yapının analitik / grafik çözümlemesinin bilgisayar ortamında yapılması
13. Hafta  Çalışmaların kontrolü
14. Hafta  Çalışmaların kontrolü
15. Hafta  Hazırlanan çözümleme çalışmasının sunumu ve elde edilen sonuçların tartışılarak irdelenmesi
16. Hafta  Hazırlanan çözümleme çalışmasının sunumu ve elde edilen sonuçların tartışılarak irdelenmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Urak, G., Tarihi Yapı Çözümleme, Basılmamış Ders Notları; Urak, G., The Restoration of “Ömer Ağa” Houses in Beypazarı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü, Ankara, 1981. ICOMOS belgeleme dokümanları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Arazi çalışması, Anlatım, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Bilgisayar ortamında belgeleme.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Arazi çalışmaları-ölçme ve belgeleme
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
1
40
 Projeler
1
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
5
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
5
10
 Materyal tasarlama, uygulama
8
4
32
 Rapor hazırlama
8
7
56
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
4
4
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
190
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenirX
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X