GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TYPOLOGY in ANATOLIAN TURKISH ARCHITECTURE/5101355
Dersin Adı: TYPOLOGY in ANATOLIAN TURKISH ARCHITECTURE
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Gediz Urak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/gedizu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gedizu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Restitüsyon çalışmaları ve restorasyon projeleri hazırlanmasında gerekli karşılaştırmalı çalışmaları için tipolojik çözümleme metotlarının öğrenimi.
Anadolu’da bulunan tarihi yapıların plan, cephe ve mimari eleman tiplerini öğrenmek ve bu bilgileri karşılaştırmalı çalışmalarda kullanabilmek.
Restitüsyon çalışmaları için karşılaştırmalı çalışma yapabilmek.
Restorasyon projeleri ve bilimsel restitüsyon çalışmaları için gerekli olan tipolojik çözümleme yapabilmek.
Koruma ve restorasyon proje ve uygulamalarına eleştirel bakabilmek.
Tipolojik çozümleme yapabilmek -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim, arazi ve arşiv çalışması, tespit, analiz ve değerlendirme, alıştırma-uygulama, tartışma ve sunum çalışmaları şekl
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tipoloji - Gelişim, kavram, terminoloji, yöntem ve teknikleri.
2. Hafta  Tipoloji - Koruma ve restorasyondaki yeri.
3. Hafta  Anadolu Türk Mimarisinde yapı türleri - terminolojik bilgi, mimari devirler ve üslup özellikleri.
4. Hafta  Anadolu Türk Mimarisinde yapı türleri - terminolojik bilgi, mimari devirler ve üslup özellikleri.
5. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi Yapı Türleri-Plan ve cephe organizasyonları, mekan, taşıyıcı ve mimari eleman karakteristikleri-ardışık tipoloji anlatım/tartışm
6. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi Yapı Türleri-Plan ve cephe organizasyonları, mekan, taşıyıcı ve mimari eleman karakteristikleri-ardışık tipoloji anlatım/tartışm
7. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi Yapı Türleri-Plan ve cephe organizasyonları, mekan, taşıyıcı ve mimari eleman karakteristikleri-ardışık tipoloji anlatım/tartışm
8. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi Yapı Türleri-Plan ve cephe organizasyonları, mekan, taşıyıcı ve mimari eleman karakteristikleri-ardışık tipoloji anlatım/tartışm
9. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi Yapı Türleri-Plan ve cephe organizasyonları, mekan, taşıyıcı ve mimari eleman karakteristikleri-ardışık tipoloji anlatım/tartışm
10. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi Yapı Türleri-Plan ve cephe organizasyonları, mekan, taşıyıcı ve mimari eleman karakteristikleri-ardışık tipoloji anlatım/tartışm
11. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi ile ilgili genel veya özel konularda hazırlanacak tipoloji ödevlerinin seçimi ve sistematiğinin oluşturulması.
12. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi ile ilgili genel veya özel konularda hazırlanacak tipoloji ödevlerinin seçimi ve sistematiğinin oluşturulması.
13. Hafta  Tipolojik çözümleme ödevlerinin sunuş ve kritikleri.
14. Hafta  Tipolojik çözümleme ödevlerinin sunuş ve kritikleri.
15. Hafta  Tipolojik çözümleme ödevlerinin sunuş ve kritikleri.
16. Hafta  Tipolojik çözümleme ödevlerinin sunuş ve kritikleri.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Urak, G., Anadolu Türk Mimarisi’nde Tipoloji, Basılmamış Ders Notları; Urak, G., Amasya’nın Türk Devri Şehir Dokusu ve Yapılarının Analizi ve Değerlendirilmesi , Basılmamış Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bil. Enst., Mimarlık Anabilim D., Ankara, 1994, URAK, G., Amasya Gökmedrese Mosque-Some New Conceptions, 10’th International Congress of Turkish Art, Proceedings, Geneve, 1995, s. 707 - 715; Özcan, Z., Urak, G., Bayraktar, N., Sahil, S., Corpus – Traditional Architecture in the Mediterranean Space, Euromed Heritage Program, (kitap, CD, internet sitesi (www.meda-corpus.net), France, 2002; Urak, G., Amasya Hızır Paşa Türbesi’nin Restitüsyon Denemesi ve Tipolojik Değerlendirmesi, Prof.Dr. Haluk Karamağaralı Armağanı Kitabı, Ankara, 2002, s.375-399.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Sunum, Tartışma, Kritik
 -- STAJ / UYGULAMA
  Teknik gezi-Yapı tiplerinin incelenmesi, tespiti ve tipolojik çözümlemesi
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
40
 Uygulama
1
40
 Projeler
0
0
 Pratik
1
20
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
3
24
 Materyal tasarlama, uygulama
4
5
20
 Rapor hazırlama
5
6
30
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
4
4
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
190
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenirX
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X