GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENVIROMENTAL PSYCHOLOGY/5081355
Dersin Adı: ENVIROMENTAL PSYCHOLOGY
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Gediz URAK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/gedizu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gedizu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tarihi çevre ve tek yapı ölçeğinde korumada değerlendirme metotlarının öğrenilmesi.
Tarihi çevrelerin barındırdığı çok boyutlu ve dinamik ilişkilerin çözümlemesini yapabilmek
Tarihi çevrenin potansiyel ve sorunlarını ortaya çıkarabilmek
Koruma ve tarihi çevre bilincinin gelişmesi.
Tarihi çevrelerde insan ve yapma çevresi arasındaki çok boyutlu etkileşimleri çözümlemeyi öğretmek.
Soyut ve somut değerler ile problemlerin ortaya konması için değerlendirme yöntemlerini öğretmek
Tarihi çevre ve yapı kullanıcılarının toplumsal, estetik ve işlevsel sorunlarının tespit ve çözümlemesini yapabilmek
Korunmada kullanıcı değerlerini (toplumsal, estetik, işlevsel vb.) de göz önünde bulundurarak koruma yaklaşımlarında bulunabilmek
Kentsel tasarım ve koruma amaçlı imar planlarına kullanıcı değer yargılarının çüzümü bağlamında katkı sağlayabilmek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim, arazi çalışmaları, bilgisayar ortamında değerlendirme, sunum ve tartışma şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çevre kavramı. Çevre türleri. Yapay çevrenin gelişimi.
2. Hafta  Mimarlık ve korumada değerlendirme modelleri
3. Hafta  Koruma türleri ve yöntemleri
4. Hafta  Çevresel psikoloji – Kuramsal ve terminolojik bilgi, tarihsel gelişim ve koruma ile ilişkisi
5. Hafta  Çevre ve insan ilişkilerine genel bakış
6. Hafta  İnsan ve çevre ilişkilerinin analizi için geliştirilen modellerin açıklanması
7. Hafta  İnsan ve çevre ilişkilerinin analizi için geliştirilen modellerin açıklanması
8. Hafta  Algılama kuramları
9. Hafta  Çevresel algı araştırmalarında araştırma yöntem ve teknikleri
10. Hafta  Çevresel algı araştırmaları ve tarihi çevrede uygulanmış psikolojik değerlendirme çalışmaları
11. Hafta  Araştırma ödev konularının seçimi, araştırma yöntemlerinin kurgulanması, anketlerin hazırlanması
12. Hafta  Anketlerin hazırlanması
13. Hafta  Arazi çalışması
14. Hafta  Araştırma ödevlerinin kontrolü
15. Hafta  Araştırma ödevlerinin kontrolü
16. Hafta  Araştırma ödevlerinin detaylı sunumu
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Urak, G., Tarihi Çevre Psikolojisi, Basılmamış Ders Notları; Urak, G., Ankara Ulus Koyunpazarı Yokuşu ve Hisar (Atpazarı Meydanı’nda Zaman, Mekan ve Koruma Sorunları, Aptullah Kuran İçin Yazılar, Ed. Kafescioğlu, Çiğdem, Thys – Şenocak, L. & Danışman, Günhan, İstanbul, 1999, s. 557 – 575; Urak, G., Kullanımda Değerlendirme: Ankara Kaleiçi Restorasyon / İşlevsel Dönüşüm Uygulamaları ve Ankara Halkı, Journal of Faculty of Letters, Vol.: 19, Nu: 1, Ankara, 2002, s. 45-62; Urak, G., Küçük Kent Görsel Değerlendirmesinde Kişisel Olmayan Kullanıcı ve Tasarımcı Görüşleri - Uluslararası 8. Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi, Bursa, 1996, s. 79 - 96.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Arazi çalışmaları, Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterim, Uygulama - Alıştırma, Sunum ve Tartışma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Arazi çalışması ve tespitlerin bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirilmesi
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
40
 Pratik
1
20
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
8
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
7
21
 Materyal tasarlama, uygulama
6
7
42
 Rapor hazırlama
5
5
25
 Sunu hazırlama
3
4
12
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
2
6
12
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
190
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenirX
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X