GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DESIGN PRINCIPLES of DAYLIGHT at BUILDINGS/5021355
Dersin Adı: DESIGN PRINCIPLES of DAYLIGHT at BUILDINGS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Cüneyt KURTAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/kurtay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  kurtay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yapılarda doğal aydınlatmanın öneminin vurgulanması,yöntemlerin uygulamaya katılmasının sağlanması.
temel kavramların tanınması,
konularla ilgili analizleri yapabilecek yöntemlerin öğrenilmesi ve mimari tasarım aşamalarında bu yöntemlerin uygulamaya katılmasının sağlanması


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   teorik bölüm ve uygulama
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Görme ve ışık ile ilgili kavramlar
2. Hafta  Gün ışığı ile ilgili genel kavramlar
3. Hafta  Yapıların uygun günışığı alma kural ve tavsiyeleri
4. Hafta  Düşey gök bileşeni hesaplama yöntemleri, “Waldram diagramı” yöntemi
5. Hafta  “Günışığı diagramı” ve “no-sky line” yöntemleri
6. Hafta  Ortalama Günışığı çarpanı hesaplama yöntemi ve aydınlatma açısından uygun hacim boyutları belirleme yöntemleri
7. Hafta  Aydınlatma ölçümü alma, değerlendirme ve sonuçların sunum yöntemleri.
8. Hafta  Güneş ışığı kavramları ve güneş ışığı diagramı çizim yöntemi.
9. Hafta  Yıliçi sınavı
10. Hafta  Uygulama çalışması ve tartışma
11. Hafta  Uygulama çalışması ve tartışma
12. Hafta  Uygulama çalışması ve tartışma
13. Hafta  Uygulama çalışması ve tartışma
14. Hafta  Uygulama çalışması ve tartışma
15. Hafta  Uygulama çalışması ve tartışma
16. Hafta  Uygulama çalışması sunuşu
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Konularla ilgili takip edilen tek bir kitap olmayıp, ana başlıklarla ilgili her türlü kitap, süreli yayın, bildiri ve tanıtım katalogları kullanılmaktadır. Başlıca kaynaklar ; BRE aydınlatma ile ilgili raporlar, Architectural Lighting-2002 (M.David Egan, V.Olgyay ), IESNA-Lighting Handbook-2000(Ed.Mark S. Rea)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-yanıt, uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Örnek bir yapının doğal aydınlatmasının ölçülmesi rapor hazırlanması.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
25
 Uygulama
1
75
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
25
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
75
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
7
3
21
 Haftalık uygulamalı ders saati
7
3
21
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
4
4
16
 Rapor hazırlama
4
6
24
 Sunu hazırlama
4
6
24
 Sunum
1
8
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
180
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenirX
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X