GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PRINCIPLES of DIGITAL DESING and FABRICATION in ARCHITECTURE/5051355
Dersin Adı: PRINCIPLES of DIGITAL DESING and FABRICATION in ARCHITECTURE
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/semraselcuk/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  semraselcuk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu derste kapsamında mimarlıkta hesaplamalı/sayısal tasarım ve üretim konuları araştırılmaktadır. Öğrenciler tarafından tasarlanıp üretilecek prototi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, kuramsal anlatım, grup çalışması ve öğrenci sunuşları şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Öğrencilerin 3B modelleme araçlarından en az birini (örneğin Rhino) kullanabiliyor olmaları beklenmektedir. CAD CAM deneyimi olmayan öğrencilerin ders saatleri dışında da bu ders i&c
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımı, ara ödevler ve final sunuşu içerik ve biçiminin tanıtımı
2. Hafta  Sayısal tasarım ve üretim kavramına giriş, son zamanların örnekleri ve uygulamaları
3. Hafta  Sayısal tasarım ve üretim kısa tarihçesi, kuramsal altyapısı, sayısal araçlar ve üretim donanımları.
4. Hafta  Rhino and Grasshopper a giriş
5. Hafta  Nokta, çizgi ve veri manipülasyonu (1. temrin)
6. Hafta  Yüzey modelleme (2. temrin)
7. Hafta  Yüzey modelleme ve manipülasyonu (3. temrin)
8. Hafta  SUNUM 1 (Ödev 1)
9. Hafta  Katı Modelleme
10. Hafta  Katı Modelleme (Mantıksal işlemler, tekrarlamalı işlemleri vb. )
11. Hafta  Dosyadan Fabrikaya: bileşenlerin ayrıştırılması
12. Hafta  SUNUM 2 (Ödev 2)
13. Hafta  Standard olmayan tasarım ve kitlesel bireyselleştirme, Sayısal üretimin ilkeleri; lazer kesiciler, CNC, frezeleme ve hızlı prototipleme, 3B tarayıc
14. Hafta  Üretim sistemleri, malzeme yazılımı, birleştirme detayları,
15. Hafta   Grup çalışması
16. Hafta  FINAL SUNUMLARI (Makale teslimi ve üretilen ölçekli model /mock-up )
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  BECHTHOLD, M., Innovative Surface Structures: Technologies and Applications. Taylor & Francis; 2008. DUNN, N., Digital Fabrication in Architecture, Laurence King Publishing, 2012. ENGEL, H., Structure Systems, Hatje Cantz; 3rd edition, 2007. IWAMOTO, L., Digital Fabrications: Architectural and Material Techniques, Princeton Architectural Press; 2009. LEACH, N., TURBULL, D.,WILLIAMS, C., Digital Tectonics. John Wiley& Sons; 2004.MEREDITH, M., From Control to Design: Parametric/Algorithmic Architecture, Actar (October 15, 2008). MOUSSAVI, F., The Function of Form, Actar and Harvard Graduate School of Design; 2009. OXMAN, R., The New Structuralism: Design, Engineering and Architectural Technologies, Wiley, 2010. REISER, J., Atlas of Novel Tectonics, Princeton Architectural Press; 2006.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Bu ders, kuramsal anlatım, grup çalışması ve öğrenci sunuşları şeklinde yürütülmektedir.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
4
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
7
20
140
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
10
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
4
4
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
2
4
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
8
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenirX
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X