GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A PARAMETRIC APPROACH to BIOMIMESIS in ARCHITECTURE/5061355
Dersin Adı: A PARAMETRIC APPROACH to BIOMIMESIS in ARCHITECTURE
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  DOĞA ESİNLİ MİM
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Yrd. Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/semraselcuk/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   semraselcuk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
doğadan esinlenme/öğrenme/uyarlama ve/veya uygulama biçimlerinin neler olabileceği ve farklı bilgi/teknoloji alanlarında nasıl kullanılabileceği
doğa-insan etkileşiminin mimarlıktaki yansıma biçimleri
“mimarın” doğadaki oluşum süreçlerinden, biçimsel/görsel esinlenmenin "ötesinde" öğrenebilecekleri konusunda yeni bir tartışma ortamı
soyutlayarak düşünme, optimizasyon mantığını anlama ve boyutsuz parametrelerle düşünme becerilerini geliştirebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders, ders anlatımı, grup çalışması, beyin fırtınası ve öğrenci sunuşları şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımı, Ara ödevler ve final sunuşu içerik ve biçiminin tanıtımı
2. Hafta  Biyomimesis kavramına giriş, disiplinler arası biyomimetik çalışmalardan örnekler, biyomimesis neden ve nasıl çalışır sorusunun cevabını sorgulatmak
3. Hafta  Doğa-bilim-teknoloji ilişkisi, ilk çağlardan 20.yy a kadar olan etkileşimin tarihsel analizi.
4. Hafta  Doğa-Mimarlık ilişkisi, ilk çağlardan 20.yy a kadar olan etkileşimin tarihsel analizi. Mimarlık tarihi boyunca doğandan esinlenmiş mimari akımlara gir
5. Hafta   Doğandan esinlenmiş mimari akımlar; Klasik, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Rokoko, Gotik uyanış, Arts and craft hareketi, Art nouveau, beaux arts,
6. Hafta   20.yy mimarlık tarihinde doğa esinli çözümler, modern hareket, organik mimarlık, strüktürel mimarlık, mimarlıkta öncü isimler; Calatravadan Gehry'e
7. Hafta   Mimarlıkta Biyomimesis kavramı ve doğadan esinlenme süreçlerindeki paradigma değişimi. Fuller' den Otto'ya uzanan deneysel çalışmalar
8. Hafta   Mimarların doğadan öğrenme biçimlerindeki değişim ve öğrenilmiş strüktürlerin sınıflandırılması
9. Hafta   Kitap okuma ödevi
10. Hafta   Ağacımsı (Tree-like), iskeletimsi (Skeleton-Like) strüktürlerden örnekler ve örneklerin matematiksel ve strüktürel analizleri
11. Hafta   Ağ (Web-like) ve Pnömatik (Pneumatic) strüktürlerden örnekler ve örneklerin matematiksel ve strüktürel analizleri
12. Hafta   Kabuk (shell)strüktürlerden örnekler ve örneklerin matematiksel ve strüktürel analizleri
13. Hafta  Strüktürel optimizasyon ve boyutsuz parametreler kavramlarına giriş
14. Hafta  Final Sunuşları ve Tartışma
15. Hafta  Final Sunuşları ve Tartışma
16. Hafta  Rapor teslimi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   ADDIS, B. 1994. The Art of the Structural Engineer. Artemis Ltd. London. ARSLAN SELÇUK, S. and GÖNENÇ SORGUÇ, A. 2004. Similarities in Structures in Nature and Man-Made Structures: Biomimesis in Architecture the Proceedings of the 2nd Design and Nature Conference Comparing Design in Nature with Science and Engineering, Wessex Press, England. ARSLAN SELÇUK, S. and GÖNENÇ SORGUÇ, A. 2005a “Biomimesis in Architecture: Inspiration for Next Generation Po(r)table Buildings” Transportable Environments III , Edited by Robert Kronenburg, Taylor & Fracis, Toronto. BENYUS, J.1997. Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. William Morrow and Company Inc., NY CANDELA, F. 1960, Reinforced Concrete Shells. Student Publication of the School of Design. COOK, T .1979.The Curves of life. Dover Publications, Inc. New York. DREW, P. 1976. Frei Otto-Form Structure. Stuttgart: Verlag Gerd Hatje. FRAMPTON, K., 1996. A Critical History Modern Architecture, Thames&Hudson New York, USA. FRENCH, M.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Ders Anlatimi, grup çalışması, beyin fırtınası
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
4
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
3
30
 Sunu hazırlama
10
3
30
 Sunum
10
3
30
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
198
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenirX
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X