GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
IDEOLOGY and SPACE/5041355
Dersin Adı: IDEOLOGY and SPACE
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İDEOLOJİ VE MEK
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  PROF.DR. NEŞE GURALLAR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gurallar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gurallar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sosyoloji, coğrafya, tarih ve felsefe gibi farklı disiplinlerden farklı perspektifler kazanmak.
Mekanı yalnızca mimari bir ürün olarak değil ideolojik boyutları ile kavramak.
Eleştirel düşünmeyi öğrenmek


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders okumalara paralel tartışmalarla yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   İlk toplantı, dersin amacı ve yöntemi
2. Hafta   İdeoloji kavramı
3. Hafta  İdeoloji ve mimarlık; foucault; virillio; marinetti, Hitler ve Alpert Speer, Mussolini ve Terragni
4. Hafta  Türk Ocakları
5. Hafta  Halkevleri
6. Hafta  Köy Enstitüleri
7. Hafta  Araştırma Önerileri
8. Hafta  Kent ve Kır
9. Hafta  Bakanlıklar
10. Hafta  Parti Binaları
11. Hafta  Tarihselcilik & Tarihsicilik
12. Hafta  Nef & Loft
13. Hafta  Öğrenci Sunuşları
14. Hafta  Öğrenci Sunuşları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Paul B. Jaskot, 2000, The Architecture of Oppression: The SS, Forced Labor and the Nazi Monumental Building Economy, London: Routledge. Chapters:1-2-6. Michael Foucault,1992, Hapishanenin Doğuşu, İmge: Ankara. Albert Speer, 1970, Inside the Third Reich Memoirs, Toronto: The Mcmillan Company. Chapters: 5-6-10-11. Thomas L.Schumacher, 1991, Surface & Symbol Giuseppe Terragni and the Architecture of Italian Rationalism, NewYork: Princeton Architectural Press. Pages:139-210. Neşe Gurallar, 1999, Halkevleri: İdeoloji ve Mimarlık, İstanbul: İletişim. Leslie Sklair, 2005, “The Transnational Capitalist Class and Globalizing Cities”, International Journal of Urban and Regional Research, Vol.29.3, pp.485-500. Carol Willis, 1995, Form Follows Finance, NewYork: Princeton Architectural Press. Mike Davis, 1992, City of Quartz, New York: Vintage Books. Chapter: Prologue: The view From Futures Past, p.3-14.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım ve Tartışma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
9
1
9
 Sunu hazırlama
13
1
13
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
13
3
39
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenirX
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X