GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ZANAAT VE ENDÜSTRİYEL TASARIM PRATİĞİ/5171343
Dersin Adı: ZANAAT VE ENDÜSTRİYEL TASARIM PRATİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dilek Akbulut
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/dilekakbulut
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  dilekakbulut@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tasarım ve zanaat pratiklerini disiplinlerarası bağlamda ilişkilendirme
Geleneksel zanaatin modern tasarım pratiğinde ele alınışını değerlendirebilme
Üretim etkinliğinin geleneksel ve modern anlamda farklılıklarını derin bir biçimde inceleyebilme
Sanatı, gerek geleneksel zanaat gerek modern tasarım kültürü içinde konumlandırabilme
Gelenekselden moderne geçişin tasarım eğitimi üzerindeki yansımaları hakkında bilgi sahibi olabilme
Zanaatin farklı modernist pratiklerde endüstri tasarımına katkısı üzerine bilgi sahibi olabilme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş
2. Hafta  Endüstri Devrimi, geleneksel üretimden seri imalata geçiş ve sonuçları
3. Hafta  Modernizm kavramı, gelenek ve modernizm ilişkisi, geleneğin modernist pratikte konumlanışı.
4. Hafta  Teknoloji, endüstri, zanaat üretimi. Zanaat geleneğinin modern üretim pratiğinde ele alınış ve entegrasyon biçimleri.
5. Hafta  Seri üretim ve getirisi olarak standartlaşma, patent, kalite kontrol gibi kavramların zanaat ile ilişkileri.
6. Hafta  Teknoloji ve zanaat ilişkilerinin modern tasarım eğitimi üzerindeki yansımaları.
7. Hafta  vize
8. Hafta  Tasarım ve kültür,
9. Hafta  Tasarım ve zanaat, arts and crafts akımından başlayarak zanaatle ilişkilendirilen belirli stiller
10. Hafta  Sanat ve endüstrinin sanat içinde ele alınışı
11. Hafta  Tasarım pratiği ve sanat
12. Hafta  Sunum; zanaat ve tasarım üzerine eğitsel perspektifler
13. Hafta  Sunum; zanaat ve metalaşma üzerine yerel-global yansımalar
14. Hafta  Sunum; metalaşma, sanat ve zanaat
15. Hafta  Sunum; küçük ölçekli üretimin ideolojisi ve sosyal-teknolojisi
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Benjamin, Walter, 1935, The Work of Art in the Age of Mechanical Repoduction Haug, Wolfgang Fritz, 1997, Meta Estetiğinin Eleştirisi, İstanbul, Spartaküs Yayınları. Özilgen, Mustafa, 2009, Endüstrileşme Sürecinde Bilgi Birikiminin Öyküsü, Arkadaş Yayınevi. Pacey, Philip, 1992, Anyone Designing Anything? Non-Professional Designers and the History of Design, Journal of Design History, Vol.5, No 3, 217-225. Ranson, Brian, 1989, Craftwork, Ideology and the Craft Life Cycle, Journal of Design History, Vol.2, No:2-3, 77-92. Rose, Gillian, Visual Methodologies, London, Sage, 2002 Vyas, Kumar H., 1991, The Designer and the Socio-Technology of Small Production, Journal of Design History, Vol. 4, No 3, 187-210.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
70
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
5
75
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
5
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
10
30
 Sunu hazırlama
1
10
10
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahiptir.X
4
Alanında bir akademik araştırmayı ve akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçlar temelinde yürütür.X
5
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.X
6
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, uzmanlık gerektiren bir çalışmaya / projeye bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanına ilişkin öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.X
8
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.X
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.X
11
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
12
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.X