GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TASARIM POLİTİKALARI VE ULUSAL TASARIM ÇALIŞMALARI/5161343
Dersin Adı: TASARIM POLİTİKALARI VE ULUSAL TASARIM ÇALIŞMALARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Alper Çalgüner
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/acalguner/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  acalguner@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gelişmiş ve gelişmekte olan çeşitli ülkelerde uygulanan tasarım politikaları.
Teknoloji ve inovasyon politikalarında tasarım unsurunun rolü ve etkinliği.
Ulusal ve evrensel deneyimlerin ışığında; Türkiye’de geliştirilen ve uygulanan teknoloji geliştirme ve inovasyon politikaları ile, ilgili destek prog


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   II. Dünya Savaşı sonrası yeni gelişmekte olan ülkelerde ulusal düzeydeki bilim ve teknoloji çalışmaları.
2. Hafta  İlk etkin politika örnekleri (Federal hükümetin bilim ve teknoloji politikası – Almanya, Teknolojik Gelişme Programları [Büyük Program] – Fransa, Tekn
3. Hafta   Asya ve Güney Amerika’da “çok hızlı büyüyen endüstrileşmekte olan ülkeler” dönemi. G. Kore, Tayvan, Malezya, Brezilya gibi ülkelerde sosyal değişimle
4. Hafta   İnovasyon kavramı ve Ulusal İnovasyon Sistemi.
5. Hafta  İnovasyonda sistem yaklaşımı ve inovasyon politikalarında tasarım içeriği.
6. Hafta  Tasarım – İnovasyon – Ar-Ge etkinliklerinin politika bağlamında ilişkileri.
7. Hafta   Tasarım destek programlarının yapıları, geçerlilikleri ve gereklilikleri.
8. Hafta  Türkiye’de inovasyon politikasının tarihsel gelişimi.
9. Hafta   Türkiye’de inovasyon politikasının yapısı ve algılanışı.
10. Hafta  İnovasyon politikası kapsamında tasarım politikası oluşturan ülke modelleri (Hollanda, Norveç, İsveç, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Malezya
11. Hafta  Özelleşmiş tasarım politikaları (İngiltere, Finlandiya).
12. Hafta  Özelleşmiş tasarım politikaları (Y. Zelanda, Letonya).
13. Hafta  Özelleşmiş tasarım politikaları (Hindistan, Estonya).
14. Hafta  Özelleşmiş tasarım politikası önerileri.
15. Hafta  Genel tekrar.
16. Hafta  Dönem sonu değerlendirmesi.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Bhavan, U, 2005. Comments and Suggestions on Draft National Design Policy. New Delhi. Blomfield, P., 2003. “The Design Strategy: Media Fact Sheet. New Zealand Trade and Enerprise.” Wellington. Çalgüner. A., 2010. A Study on National Design Policies: Principles of a Proposal Model About the Use of Innovation and Design Support Programs in Developing Countries. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken. Eğe, A. A., OECD Ülkelerinde Yenilik Sistemleri ve Türkiye İçin Durum Değerlendirmesi. Ankara, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Freeman, C., 1995. “The ‘National System of Innovation’ in historical perspective.” Cambridge Journal of Economics. 19, pp. 5-24 Hauknes, J. ve Wicken, O., 2003. “Innovation Policy in the Post War Period.” OECD, 2005. Innovation Policy and Performance – A Cross-Country Comparison. Paris, OECD OECD, 2002. Araştırma ve Deneysel Geliştirme Taramaları için Önerilen Standart Uygulama: Frascati Kılavuzu. Pan, T.W., 2007. “Measuring the Efficiency of Na
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
35
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
40
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
10
3
30
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
3
36
 Materyal tasarlama, uygulama
9
3
27
 Rapor hazırlama
6
3
18
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
177
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahiptir.X
4
Alanında bir akademik araştırmayı ve akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçlar temelinde yürütür.X
5
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.X
6
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, uzmanlık gerektiren bir çalışmaya / projeye bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanına ilişkin öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.X
8
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.X
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.X
11
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
12
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.X