GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PATENT MÜHENDİSLİĞİ/5101343
Dersin Adı: PATENT MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.gyavuzcan.com
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gyavuzcan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İnovasyon süreci ile patent ilişkisini kavrar,
Patentin araştırma veritabanı olarak kullanımının etkilerini bilir,
Patent veri tabanlarını kullanabilir ve söz konusu veri tabanlarından etkin olarak yararlanabilir,
Patent dosyalamasına ilişkin teknik özellikleri bilir,
Patent araştırma ve inceleme raporlarını yorumlayabilir,
Patent, endüstriyel tasarım ve entegre devre topografyaları ile ilgili ulusal ve uluslar arası normları bilir,
Patent tarifnamesi ve istemlerinin yazılması konusunda deneyim sahibidir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Küresel ekonomide sınai mülkiyet kavramı, Paris ve TRIPS anlaşmaları, Türkiye’de Sınai Mülkiyet Hakları
2. Hafta  Patent sisteminin amacı ve önemi; Patent sisteminin temel işlevleri; Patentlenemeyecek buluşlar ve konular, patent ve faydalı modelin ayrımı
3. Hafta  Patentin kullanımı; Ulusal ve uluslararası koruma; Türkiye’de koruma, patent sınıflandırmasının ilkeleri, Patent İşbirliği Anlaşması PCT; Avrupa
4. Hafta  Patentin özellikleri (Yenilik, Buluş Basamağı, Sanayiye Uygulanabilirlik); Tekniğin bilinen durumu konusunda araştırma
5. Hafta  Patentlenebilirlik kriterlerine göre inceleme; Patent inceleme raporu
6. Hafta  Patent başvuru hazırlama (Özet, Tarifname, İstemler, Resimler)
7. Hafta  Patent başvuru hazırlama (Özet, Tarifname, İstemler, Resimler)
8. Hafta  ARA SINAVI
9. Hafta  Patent araştırmasının önemi; Patent araştırma kaynakları; online Türkçe patent veritabanları, İngilizce veritabanları
10. Hafta  Online veri tabanlarının tanıtımı (espacenet, epoline )
11. Hafta  PCT veri tabanının kullanımı; USPTO (Amerikan) veritabanı
12. Hafta  Türk patentlerinde örnek çalışmalar, TPE online veritabanı, Espacenete giriş; araştırma kriterleri; Joker karakter kullanımları
13. Hafta  Uluslar arası patentlerde örnek çalışmalar, PCT ve USPTO veri tabanları, araştırma kriterleri; Joker karakter kullanımları
14. Hafta  Endüstriyel Tasarım Veritabanları
15. Hafta  Endüstriyel Tasarım ve Entegre Devre Topografyalarına ilişkin başvurular
16. Hafta  Endüstriyel Tasarım ve Entegre Devre Topografyalarına ilişkin başvurular
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • Baınbrıdge, D., (1999) Intellectual Property, 4. Ed., London: Financial Times-Pitman Publishing. • Cornish, W. R., (1999) Intellectual Property, 3. Ed., London: Sweet & Maxwell. • Johnston, D., (1995) Design Protection, 4. Ed., England: Gower Publishing. • Keyder, V. B., (1998) Tekstil Ürünleri Ve Fikri Mülkiyet Yasası – Textiles And Intelllectual Property Law, İstanbul: Intermedia. • Suluk, C., (2001) Yedek Parça Tasarım Hakkının Korunması, Ankara: Yargı Yayınevi. • Suluk, C., (2002) Avrupa Topluluğu Hukukunda Tasarımların Korunması - Topluluk Tasarımı, Ankara: Seçkin Yayınları. • Suthersanen, U., (2000) Design Law İn Europe, London: Sweet & Maxwell. • Tekinalp, Ü., (2002) Fikri Mülkiyet Hukuku, 2. Bası, İstanbul: Beta. • Wıpo (Ed.) (1997) Introduction To Intellectual Property – Theory And Practice, London: Kluwer. • Lane-Rowley: Using Design Protection İn The Fasion And Textile Industry, England 1997.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
4
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
2
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
3
39
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
4
20
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
9
18
 Diğer
8
2
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahiptir.X
4
Alanında bir akademik araştırmayı ve akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçlar temelinde yürütür.X
5
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.X
6
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, uzmanlık gerektiren bir çalışmaya / projeye bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanına ilişkin öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.X
8
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.X
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.X
11
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
12
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.X