GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TASARIMDA KÜLTÜREL ÇÖZÜMLEMELER/5081343
Dersin Adı: TASARIMDA KÜLTÜREL ÇÖZÜMLEMELER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  tasarımda kültü
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Nadire Şule Atılgan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  natilgan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
öğrencilerin görsel ve küresel tasarım okuryazarlıklarını artırmak
küresel endüstrinin tasarıma etkileri
küresel tasarım, pazarlama ve kimlik oluşturma etkinlikleri


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüzyüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  ön koşulu bulunamamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  çalışma alanı olarak tasarım kültürü
2. Hafta  bir akademik disiplin olarak tasarım: görsel kültürün ötesi
3. Hafta  tasarım kültürü çalışma modelleri
4. Hafta  tüketim kültürü; tüketim ve tüketici
5. Hafta  küresel için tasarlamak: tasarım klasikleri
6. Hafta  kültürel çerçevede insan değerleri ve insan hakları
7. Hafta  fransa; kültür, yaşam, sanat tarihinde yeri
8. Hafta  ara sınav
9. Hafta  almanya;kültür, yaşam, sanat tarihinde yeri
10. Hafta  Japonya: kültür, yaşam, sanat tarihinde yeri
11. Hafta  İran: kültür, yaşam, sanat tarihinde yeri
12. Hafta  İskandinav ülkeleri: kültür, yaşam, sanat tarihinde yeri
13. Hafta  Çin: kültür, yaşam, sanat tarihinde yeri
14. Hafta  Türkiye : kültür, yaşam, sanat tarihinde yeri
15. Hafta  tasarım kültürüne yaklaşımlar
16. Hafta  Dönem Sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Julier G., The Culture of Design, SAGE Pub. 2000. Morgan C. 20th Century Design. ‪Architectural Press‬, 2000
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-yanıt, Araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  uygulaması yoktur
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
16
2
32
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
3
48
 Materyal tasarlama, uygulama
16
2
32
 Rapor hazırlama
16
2
32
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
192
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahiptir.X
4
Alanında bir akademik araştırmayı ve akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçlar temelinde yürütür.X
5
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.X
6
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, uzmanlık gerektiren bir çalışmaya / projeye bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanına ilişkin öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.X
8
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.X
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.X
11
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
12
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.X