GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GÜNCEL TASARIM KURAM VE MODELLERİ/5091343
Dersin Adı: GÜNCEL TASARIM KURAM VE MODELLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç Nadire Şule Atılgan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
• Öğrencilerin bir ürün tasarımının teoriden ürüne dönüşme sürecini çözümleyebilmesi
• Teorik bir ürünün dünyayı görsel ve yaşamsal olarak değiştirebilme potansiyelini belirleyebilme
• Küresel tasarım yaklaşımlarını yargılayabilme yetileri.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  • Modern tasarım tarihi ve teorisi
2. Hafta  • Mimari, iç mekan, şehircilik, moda, yeni medya ve grafik tasarımda teknoloji ile gelişen yeni tasarım modelleri
3. Hafta  • Tasarım ve elektronik sosyal yaşam
4. Hafta  Tasarımcı, yarım yüzyılda değişen imajlar, eğitim, teknik.
5. Hafta  • Terminoloji, imge, ve davranışsal değişimler.
6. Hafta  • Tasarım eğitimindeki değişimler
7. Hafta  • Çizimin reddi.
8. Hafta  ARASINAV
9. Hafta  • AntiTasarım
10. Hafta  • Memphis
11. Hafta  DIY yeni öğrenme ve üretim teknikleri!
12. Hafta   Tasarım Müzeleri
13. Hafta  Trend belirleyiciler ve çalışma yöntemleri
14. Hafta  Sonuç: tasarım düşüncesi ve teorisi
15. Hafta  Sonuç: tasarım düşüncesi ve teorisi
16. Hafta  dönem sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Morgan C., 20th Century Design. ‪Architectural Press‬, 2000. • ‪ ‪Raizman D., History of Modern Design‬: ‪Graphics and Products Since the Industrial Revolution‬, ‪Laurence King Publishing‬, 2003. • ‪Lupton E., Inside Design Now‬: ‪The National Design Triennial‬, ‪Princeton Architectural Press‬, ‪Mar 1, 2003‬. • ‪‪Barbara J. Bloemink, Design Life Now‬: ‪National Design Triennial 2006‬. • ‪‪Sassoon R., The Designer‬: ‪Half a Century of Change in Image, Training, and Techniques, ‪Intellect Books‬, 2008.‬ • Parsons T., Thinking: Objects: Contemporary Approaches to Product Design, AVA pub. • Boucharenc C., Design for a contemporary world, Nuss Press 2008.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  UYGULAMA yoktur
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
14
2
28
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahiptir.X
4
Alanında bir akademik araştırmayı ve akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçlar temelinde yürütür.X
5
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.X
6
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, uzmanlık gerektiren bir çalışmaya / projeye bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanına ilişkin öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.X
8
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.X
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.X
11
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
12
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.X