GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINDA ARAŞTIRMA YÖNT./5011343
Dersin Adı: ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINDA ARAŞTIRMA YÖNT.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.gyavuzcan.com
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gyavuzcan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kavramsal ve teknik araştırma tasarımları arasındaki farkı bilir
Araştırma amacını ve araştırma konusunu formule edebilir
Deneysel, kesitsel ve vaka çalışması temelli araştırma desenlerini bilir
Tesadüfi ve tesadüfi olmayan örnekleme stratejileri hakkında bilgi sahibidir
Veri toplama araçlarını kullanabilir ve içerik analizlerini yapabilir
Nitel ve nicel araştırmalarda veri analizinin temellerini bilir
Deneysel, kesitsel ve vaka çalışmalarında uygun teknik araştırma desenini formule edebilir
Bir boyutlu ya da çok boyutlu konularda uygun değerlendirmeleri yapabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Problemin ve olası çözümlerinin tanımlanması
2. Hafta  Araştırma amacı ve olası araştırma sorularının formulasyonu
3. Hafta  Deneysel, kesitsel ve vakaya dayalı araştırmalar
4. Hafta  Deneysel araştırma deseni, araştırma istatistiğine giriş
5. Hafta  Temel istatistiksel parametreler, korelasyon ve regresyon
6. Hafta  Tesadüfi ve tesadüfi olmayan örneklemeler, endüstri ürünleri tasarımındaki özgün vaka çalışmaları için varyans analizleri
7. Hafta  Özgün vaka çalışmaları için varyans analizleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Özgün vaka çalışmaları için varyans analizleri, karşılaştırmalar
10. Hafta  Özgün vaka çalışmaları için Khi-kare testleri
11. Hafta  Veri toplama araçları, kesitsel araştırma tasarımları
12. Hafta  Toplanan verilerin uygun yöntemlerle analiz edilmesi
13. Hafta  Teknik araştırma deseninin formule edilmesi (analiz ve sentez)
14. Hafta  Teknik araştırma deseninin formule edilmesi (analiz ve sentez)
15. Hafta  Kesitsel ve vakaya dayalı araştırma tasarımları
16. Hafta  Kesitsel ve vakaya dayalı araştırma tasarımları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • H. Birkhofer, 2011. The future of design methodology, Springer • Blessing, L., Chakrabarti, A., 2009. DRM, a Design Research Methodology, Springer
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Gösterme, Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
5
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
2
30
 Materyal tasarlama, uygulama
3
4
12
 Rapor hazırlama
5
5
25
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
5
15
 Diğer
15
1
15
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
195
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahiptir.X
4
Alanında bir akademik araştırmayı ve akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçlar temelinde yürütür.X
5
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.X
6
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, uzmanlık gerektiren bir çalışmaya / projeye bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanına ilişkin öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.X
8
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.X
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.X
11
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
12
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.X