GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
JEOPOLİTİK GELİŞMELER, HİBRİD SAVAŞ VE SİBER TERÖR/5261339
Dersin Adı: JEOPOLİTİK GELİŞMELER, HİBRİD SAVAŞ VE SİBER TERÖR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Alper DOĞRU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  w3.gazi.edu.tr/iadogru
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  iadogru@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Jeopolitik Gelişmelerin analizi
Jeopolitik Gelişmeler bağlamında hibrid savaş ve siber terörün değerlendirilmesi -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Siber Jeopolitik'e Genel Bakış
2. Hafta  Güvenlik ortamını ve aktörlerin güvenlik ilişkileri
3. Hafta  Uluslararası ilişkiler teorilerinin güvenlik ajandaki araştırmalara uygulanması
4. Hafta  Güvenlik araştırmaları kapsamında stratejik güvenlik çalışmaları
5. Hafta  Güvenlik araştırmaları kapsamında stratejik güvenlik çalışmaları
6. Hafta  Uluslararası kriz yönetimi, krizler, savaş ve barış
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Uluslararası kriz yönetimi, krizler, savaş ve barış
9. Hafta  Hibrid ve Asimetrik Savaş
10. Hafta  Hibrid ve Asimetrik Savaş
11. Hafta  Müdahale ve insancıl müdahale
12. Hafta  Uluslararası uyuşmazlıkların ve sorunların çözümü ve kriz yönetimi
13. Hafta  Barış ve Güvenliğin Korunmasının araçsal çözümleri
14. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri sunumu
15. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri sunumu
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Robert Ondrejcsák, Introduction to Security Studies, 2014 Thomas M. Chen, Lee Jarvis, Stuart Macdonald, Cyberterrorism Understanding, Assessment, and Response, Springer, 2014 Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach To Regime Change, Andrew Horybho, People’Friendship University of Russia, 2015
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
4
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
10
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
16
5
80
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması ve analizi için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
9
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
10
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
11
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
12
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur.X
13
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X