GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ŞİFRELENDİRME METOTLARI/5141339
Dersin Adı: ŞİFRELENDİRME METOTLARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ A.B.D
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://fbe-infosec.gazi.edu.tr/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bgm@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel şifreleme yöntemlerini ve bunların pratik uygulamalarını kavramak,
Yazılım ve donanım platformları üzerindeki uygulamalarını örneklerle görmek
Şifreleme kullanan uygulamalar (Internet ve ağ güvenliği, vb.) için gerekli şireleme altyapısı oluşturmak ve bu yolla diğer derslere destek olmak


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel kavramlar
2. Hafta  Şifrelemenin tarihçesi
3. Hafta  Kuramsal ve uygulanabilir şifreleme
4. Hafta  Simetrik şifreleme yöntemleri
5. Hafta  Açık anahtarlı şifreleme yöntemleri
6. Hafta  Veri bütünlüğü ve özetleme fonksiyonları
7. Hafta  Sayısal imzalama yöntemleri
8. Hafta  Şifreleme protokolleri
9. Hafta  Anahtar yönetimi
10. Hafta  E-posta ve ağlarda şifreleme
11. Hafta  Kablosuz algılayıcı ağlarında şifreleme
12. Hafta  Homomorfik şifreleme
13. Hafta  Proje sunumları
14. Hafta  Proje sunumları
15. Hafta  Proje sunumları
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Christof Paar, “Understanding Cryptography” 2. Keith Martin, “Everyday Cryptography” 3. Hamid Nemati & Li Yang, “Applied Cryptography for Cyber Security and Defense”
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Dersler Sözlü sunum olarak yapılacaktır. Anlatımlardan sonra Soru-Yanıt, Bazı derslerde uygulama yapılacaktır. Öğrencilere haftalık uygulama ve araştırma ödevleri verilecektir.
 -- STAJ / UYGULAMA
   Mevcut değil
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
4
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
1
3
3
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
3
5
15
 Rapor hazırlama
6
9
54
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
1
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
15
1
15
 Diğer
5
1
5
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
196
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması ve analizi için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
9
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
10
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
11
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
12
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur.X
13
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X