GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİ GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİ/5171339
Dersin Adı: BİLGİ GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.turkselkayabensghir.com/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  tbensghir@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi Yönetimi disiplinini tanır.
Bilgi yönetimi kavramlarını bilir.
Bilgi Yönetimi, süreçlerini, modelellerini bilir ve Örgütsel ilişkisini kurar.
Bilgi yönetimi ekolojisini anlar ve yönetir.
BY ile sosyal sermaye ilişkisini anlar.
BY de ölçme ve değerlendirme yapabilir.
Ulusal ve kurumsal düzeyde bilgi güvenliği ve BY ilişkisini anlar ve yönetir.
Sibergüvenlik ve bilgi yönetiminde güncel sorunlar ve gelişmeleri takip eder ve anlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bilgi Yönetimine Giriş: kavramlar ve Kuramlar
2. Hafta  Ulusal Bilgi politikası ve Bilgi Güvenliği Politikası
3. Hafta  Bilgi Türleri
4. Hafta  Bilgi Yönetimi Strateji ve Politikaları
5. Hafta  Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenme ve Öğrenen Organizasyonlar
6. Hafta  Örgüt Kültürü, Değişim Yönetimi ve Uygulama Toplulukları
7. Hafta  Kurumsal Bilgi Yönetimi Ekolojisi
8. Hafta  Bilgi Yönetimi Çerçeveler ve Süreçleri
9. Hafta  Bilgi Yönetim Modelleri
10. Hafta  Sosyal Sermaye ve Bilgi Yönetimi
11. Hafta  Bilgi Yönetimi Ölçme ve Değerlendirme
12. Hafta  Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Bilgi Yönetimi
13. Hafta  Bilgi Güvenliği ve Bilgi Yönetim İlişkisi
14. Hafta  Tartışma Konuları (Güncel Yeni gelişmeler ve Sorunlar)
15. Hafta  Tartışma Konuları (Güncel Yeni gelişmeler ve Sorunlar)
16. Hafta  Tartışma Konuları (Güncel Yeni gelişmeler ve Sorunlar)
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Bensghir, Türksel, M. Sağsan, Kamu Kurumlarında Bilgi Yönetimi: Türkiye’de Uygulama (Basımda) 2. Wilson, Philip. Managing for Knowledge Kent, C.T. : Scitech, 2000 3. Desouza, Kevin. Managing Knowledge Security, Kogan Page, 2007
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Tartışma, Sunum, Örnek olay
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
40
 Pratik
0
0
 Quiz
1
30
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
1
15
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
15
15
 Materyal tasarlama, uygulama
6
15
90
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
15
15
 Sunum
1
15
15
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
197
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması ve analizi için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
9
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
10
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
11
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
12
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur.X
13
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X