GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YENİ NESİL AĞ GÜVENLİĞİ/5111339
Dersin Adı: YENİ NESİL AĞ GÜVENLİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Temel ağ güvenliği kavramlarını, ağlarda saldırı tespiti ve savunma yöntemlerini kavrama
Gizli ve açık anahtarlı şifreleme, sertifika kullanma, ağlarda kimlik doğrulama yöntemlerini kavrama
Protokol güvenliği, IP güvenliği, yeni nesil ağ teknolojileri ve güvenliği konularını kavrama
Uygulama ve web güvenliği konularında bilgiye, web üzerinden yapılan saldırılara karşı korunma bilgisine sahip olma
Ağ güvenliği araçlarını kullanma becerisi kazanma
Grup halinde veya bireysel proje yapma ve etkin biçimde sunma becerisini geliştirme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ağ ve bilgi güvenliğine giriş, yaygın sorun ve zafiyetler
2. Hafta  Kriptografinin temelleri, gizli ve açık anahtarlı şifreleme
3. Hafta  Kimlik doğrulama kavramı, özetleme (hash)
4. Hafta  Kimlik doğrulama protokolleri
5. Hafta  Açık anahtar altyapısı, sertifikalar ve e-imza
6. Hafta  SSL/TLS, IPsec, güvenlik duvarı
7. Hafta  Wi-Fi güvenliği
8. Hafta  DDoS, sızma tespiti ve önleme (IDS/IPS)
9. Hafta  Ara Sınav, DNS ve BGP güvenliği
10. Hafta  Web güvenliği, e-posta güvenliği ve spam
11. Hafta  Yazılım tanımlı ağların (SDN) temelleri
12. Hafta  SDN güvenliği
13. Hafta  Ağ güvenlik fonksiyonlarını sanallaştırma
14. Hafta  Proje sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
5
70
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
8
16
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması ve analizi için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
9
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
10
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
11
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
12
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur.X
13
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirci)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/mdemirci)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mdemirci@gazi.edu.tr)