GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİ GÜVENLİĞİ HUKUKU/5101339
Dersin Adı: BİLGİ GÜVENLİĞİ HUKUKU
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bilgi güvenliği hukukunun mantıksal, kavramsal çerçevesinin ve felfesinin öğrenilmesi
Bilgi güvenliği hukukunun tarihsel gelişim sürecinin öğrenilmesi
Bilgi güvenliği hukukunun güncel sorunlarını hakkında bilgi sahibi olunması
bilgi güvenliği sorunlarına hukuksal çözümler geliştirilmesi
Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik önleyici tedbirlerin bilinmesi
bilgi casusluğunun önlenmesi veya aydınlatılması yollarının öğrenilmesi
Bilgi güvenliği ihlallerinin delillendirilmesinin öğrenilmesi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kavramsal, mantıksal ve teorik çerçeve
2. Hafta  Bilişim sistemine girme suçu
3. Hafta  Bilişim sitemini engelleme, bozma, verileri yo etme ve değiştirme suçu
4. Hafta  banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
5. Hafta  Dijital delil elde etme ve muhafaza etme yöntemleri
6. Hafta  Dijital Delil Uydurma
7. Hafta  Avrupa Konseyi Dijital Delil Rehberi
8. Hafta  Siber Suç Sözleşmesi
9. Hafta  Siber saldırının önlenmesinin hukuksal çerçevesi
10. Hafta  bilgi güvenliği alanında bilirkişilik
11. Hafta  bilgi casusluğu
12. Hafta  gizli kalması gereken bilgilerin ifşası
13. Hafta  kişisel verilerin korunması
14. Hafta  internet üzerinden dolandırıcılık
15. Hafta  sahtecilik
16. Hafta  Girilen İnternet sitelerinin takibi
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
4
5
20
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
20
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması ve analizi için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
9
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
10
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
11
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
12
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur.X
13
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Yrd. Doç.Dr. Mustafa Şahin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://hukuk.gazi.edu.tr/posts/view/title/yrd.-doc.-dr.-mustafa-sahin-18267)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (smustafa@gazi.edu.tr)