GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AĞLARDA ADLİ BİLİŞİM/5051339
Dersin Adı: AĞLARDA ADLİ BİLİŞİM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ağlarda adli bilişim temel yapı taşlarının öğrenilmesi
Ağlardaki adli bilişim’de karşılaşılan temel problemler ve zorluklara etkin çözüm üretebilmesi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş, Adli Bilişim Modellemesi ve Prensibleri, Network Adli Bilişimin temelleri
2. Hafta  Bilgisayar Ağları ve İnternete Giriş
3. Hafta  Uygulama Katmanı: HTTP, FTP, SMTP, DNS
4. Hafta  Ulaşım Katmanı Protokolleri : TCP, UDP,Protokoller, Güvenlik Duvarları
5. Hafta  Delillerin Bulunabileceği Ortamlar, Ağ Adli Bilişim Araçlarına Bakılması
6. Hafta  Mobil Adli Bilişimin bileşenleri, Ağ elemanlarının tanımlanması
7. Hafta  Kaydedilen Ağ Verileri, Trafik için yeniden kurgulanması
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Adli Bilişimin Ağ Tedarikçisi, Ağ Trafik analizi
10. Hafta  Ağ Gözetimi ve izlenebilirlik, Ağ Saldırısı kaynağının tespiti ve isnat, Çoklu Parmak İzi
11. Hafta  Kaybolabilir nitelikli deliller, E-Mail ve Web Adli Bilişim, İnternet’te Bilgi Sızmaları,
12. Hafta  Saldırı Teknikleri
13. Hafta  Ağ Adli Bilişim’de Bulut Bilişim
14. Hafta  Kablosuz Adli Bilişim
15. Hafta  Mobil Tasarsız Ağlarda Adli Bilişim
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
4
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
10
2
20
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
4
3
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
20
3
60
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
20
1
20
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
195
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması ve analizi için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
9
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
10
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
11
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
12
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur.X
13
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Yrd. Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://w3.gazi.edu.tr/iadogru)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (iadogru@gazi.edu.tr)