GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AKILLI ŞEBEKELERDE SİBER GÜVENLİK/5031339
Dersin Adı: AKILLI ŞEBEKELERDE SİBER GÜVENLİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Akıllı şebekeleri tanır, temel bileşenlerini ve bu şebekelerdeki haberleşme mimarilerini tanımlayabilir.
Akıllı şebekelerde ağ güvenliğini tehdit edebilecek kötü niyetli atakların neler olabileceğini bu ataklara karşı alınabilecek önlemleri bilir.
Bu konuda geliştirilmiş standartlara hâkim olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Akıllı şebekelerin tanımı, temel bileşenleri, akıllı şebekelere duyulan ihtiyaç
2. Hafta  Enerji verimliliği, akıllı şebekelerin enerji verimliliğine katkısı, karşılaştırmalı örnek uygulamalar.
3. Hafta  Güç sistemlerinde kullanılan iletişim protokolleri, Akıllı şebekelerde haberleşme ağı mimarileri ve özellikleri
4. Hafta  Akıllı şebekelerde siber güvenliğin amacı ve gerekliliği, ağ güvenliği tehditleri, muhtemel ataklar ve sınıflandırılması
5. Hafta  Akıllı şebekelerde tehditlere karşı alınabilecek önlemler, güç sistemlerinde atak tespiti, atak önleyici sistemler
6. Hafta  Güvenlik unsurları: Erişim kontrolü, virüs kontrolü, uygulamalar için beyaz-liste/kara-liste oluşturulması, veritabanı güvenliği, veri şifreleme, güve
7. Hafta  Güncel uygulama örneklerinin incelenmesi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Akıllı şebekelerin izlenmesi, izleme sistemlerinin tasarımı, izleme yazılımları
10. Hafta  Akıllı şebekeler için geliştirilmiş güvenlik modelleri ve standartları, NISTIR 7628 Akıllı Şebeke Siber Güvenlik Mimarisi, EU M/490 ve SGCG referans m
11. Hafta  IEEE 2030-2011 Akıllı Şebeke Güç Sistemi, Haberleşme Teknolojisi ve Bilgi Teknolojisi Referans Diyagramları, ISA-62443 standardı
12. Hafta  Temel bir akıllı şebeke referans modelinin geliştirilmesi
13. Hafta  Örnek proje çalışması
14. Hafta  Örnek proje çalışması (devam)
15. Hafta  Dönem sonu sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
5
10
 Uygulama
3
10
 Projeler
2
10
 Pratik
0
0
 Quiz
3
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
3
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
3
4
12
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
6
5
30
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması ve analizi için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
9
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
10
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
11
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
12
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur.X
13
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Erdal IRMAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/erdal)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (erdal@gazi.edu.tr)