GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİ GÜV. MÜH. MAKİNA ÖĞRENMESİ VE UYG./5011339
Dersin Adı: BİLGİ GÜV. MÜH. MAKİNA ÖĞRENMESİ VE UYG.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Güvenlik mühendisliği çerçevesinde, yapay zekanın, makine veya elektronik cihazlarla bütünleşmesinin teorik ve teknik yapısını öğretmek.
Makine öğrenme metodları arasındaki farkları ayırt ederek, verilen bir dataya uygulanabilir makine öğrenmesi metodlarının analizinin güvenli bir şekil
Literatür aramasını kolaylıkla yapabilmek, ilgili kaynakların neler olduğunu bilmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Temel Kavramlar : Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Makina Öğrenme Yaklaşımları
2. Hafta  Güvenlik Mühendisliğinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri
3. Hafta  Güvenlik Mühendisliğinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri
4. Hafta  Makina Öğrenme Yaklaşımları
5. Hafta  Makina Öğrenme Yaklaşımları
6. Hafta  Makina Öğrenme Yaklaşımları
7. Hafta  Temel bilesen analizi, Karar ağaçları ve güvenlik uygulamaları
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Bulanık Mantık ve güvenlik uygulamaları
10. Hafta  Yapay Sinir Ağları ve güvenlik uygulamaları
11. Hafta  Genetik algoritmalar ve güvenlik uygulamaları
12. Hafta  Destek Vektör makinaları ve güvenlik uygulamaları
13. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri sunumu
14. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri sunumu
15. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri sunumu
16. Hafta  Araştırma ve uygulama projeleri sunumu
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
8
3
24
 Rapor hazırlama
8
2
16
 Sunu hazırlama
5
3
15
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
199
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemleri tanımlar.X
2
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.X
3
Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni çözümler geliştirir.X
4
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.X
5
Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.X
6
Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması ve analizi için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.X
7
Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
8
Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.X
9
Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.X
10
Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.X
11
Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.X
12
Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur.X
13
Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.ceng.gazi.edu.tr/~ss/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ss@gazi.edu.tr)