GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENERJİ SİST. SİMÜLASYON/5181335
Dersin Adı: ENERJİ SİST. SİMÜLASYON
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bir sistemin benzetim tekniği ile modelleme, analiz etme ve amaçlar doğrultusunda yeni sistemler tasarlama ve karşılaştırma yeteneğine sahiptir
Karmaşık sistemlerin tasarımı ve analizinde benzetim tekniğinin yerini ve önemini bilir
Bir sistemin davranışının inceleyip, yeni tasarımlar yapabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş Benzetim, Sistem ve Model, Örnek Sistemler
2. Hafta  Benzetim türleri, Benzetimin avantaj ve dezavantajları, Kullanım alanları
3. Hafta  Monte Carlo Benzetimi ve Bilgasayar programı ile uygulanması
4. Hafta  Temel Olasılık ve İstatistik Tekrarı Rassal değişkenler, varyans ve korelasyon, güven aralığı ve hipotez testleri,
5. Hafta  Kesikli Olay Benzetimi Tanımlar, kesikli olay benzetimi adımları ve diğer benzetim türleri, el ile benzetim, bir servisli kuyruk sistemi benzetimi
6. Hafta  Benzetim Yazılımı (ARENA) : Genel Kavramlar
7. Hafta  ARENA blokları
8. Hafta  Girdi olasılık dağılımı seçimi
9. Hafta  Girdi olasılık dağılımı seçimi
10. Hafta  Rassal Sayı ve Değişken Üreteçleri
11. Hafta  Çıktı Analizi
12. Hafta  Alternatif Sistemlerin Karşılaştırılması ve Varyans Azaltma Teknikleri
13. Hafta  Proje Sunumları
14. Hafta  Proje Sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
13
2
26
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
6
12
 Sunu hazırlama
3
6
18
 Sunum
4
7
28
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
12
3
36
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
12
2
24
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Öğretim elemanı yetiştirmeX
2
- Ar-Ge birimlerinde görev alabilmeX
3
- Isıl, termodinamik ve mekanik sistemlerin tasarımını ve imalatını yapabilmeX
4
- Enerji sektöründe yönetim görevi alabilmeX
5
- Alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici ve uzman olarak görev alabilmeX
6
- Enerji üretim ve dönüşüm sistem bileşenlerinin tasarım, imalat, tadilat ve montaj projelerini yürütebilmeX
7
- Isıtma, soğutma, havalandırma ve yakma sistemlerin imalat ve projelendirilmesinde görev alabilme
8
- Enerji üretim, dönüşüm dağıtım tesislerinin kuruluşunda yönetici olarak çalışabilmeX
9
- Yenilenebilir enerji proje ve uygulamalarında görev alabilmeX
10
- Çevre ve atık yönetim sistemlerinin proje ve uygulamalarında görev alabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Selçuk Kürşat İŞLEYEN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/isleyens)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (isleyens@gazi.edu.tr)