GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ YANMA VE MODELLEME/5111335
Dersin Adı: İLERİ YANMA VE MODELLEME
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yanma ve yanma sistemlerini tasarlayabilmek
Yanma modellerini öğrenmek
CFD programını kullanabilmek
Katı-Sıvı-Gaz yakıtların yanma modellemesini yapabilmek
Yanma sistemlerini sayısal olarak analiz edebilmek
Yanma sonucu ısı transferini modelleyebilmek ve radyasyon modellerini öğrenmek
NOx formasyonu ve tahmini modellerini öğrenmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Yanma ve yanma sistemlerinin tasarımı
2. Hafta  Yanmanın modellenmesi esasları (CFD modelleme)
3. Hafta  Laminer ve Türbülanslı yanmanın modellenmesi
4. Hafta  Türbülanslı akış ve kimyanın etkileşimi
5. Hafta  Reaksiyonlar ve Kinetik Modellerin tanımı
6. Hafta  Transport denklemleri ve tüm akış denklemleri
7. Hafta  Laminer alevler. Türbülanslı alevler. Alev hızları ve yanma hızı.
8. Hafta  Eddy break-up yanma modeli. Mixture Fraction/PDF modeli
9. Hafta  Katı-Sıvı ve Gaz yakıt yanma modellemeleri
10. Hafta  Yanma sistemlerinde ısı transferinin modellenmesi ve radyasyon modelleri
11. Hafta  NOx formasyonu ve NOx oluşum mekanizmaları (Isıl NOx, Yakıt NOx ve Prompt NOX)
12. Hafta  NOx oluşumunun modellenmesi. NOx tahmini (NOx-post-processing) ve önleme metotları
13. Hafta  Uygulamalı modelleme
14. Hafta  Uygulamalı modelleme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
3
24
 Materyal tasarlama, uygulama
8
3
24
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
2
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
4
56
 Diğer
14
1
14
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Öğretim elemanı yetiştirmeX
2
- Ar-Ge birimlerinde görev alabilmeX
3
- Isıl, termodinamik ve mekanik sistemlerin tasarımını ve imalatını yapabilmeX
4
- Enerji sektöründe yönetim görevi alabilmeX
5
- Alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici ve uzman olarak görev alabilmeX
6
- Enerji üretim ve dönüşüm sistem bileşenlerinin tasarım, imalat, tadilat ve montaj projelerini yürütebilmeX
7
- Isıtma, soğutma, havalandırma ve yakma sistemlerin imalat ve projelendirilmesinde görev alabilmeX
8
- Enerji üretim, dönüşüm dağıtım tesislerinin kuruluşunda yönetici olarak çalışabilmeX
9
- Yenilenebilir enerji proje ve uygulamalarında görev alabilmeX
10
- Çevre ve atık yönetim sistemlerinin proje ve uygulamalarında görev alabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Mustafa İLBAŞ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/ilbas)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ilbas@gazi.edu.tr)