GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ YANMA VE MODELLEME/5111335
Dersin Adı: İLERİ YANMA VE MODELLEME
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Mustafa İLBAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ilbas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ilbas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yanma ve yanma sistemlerini tasarlayabilmek.
Yanma modellerini öğrenmek.
CFD programını kullanabilmek.
Katı-Sıvı-Gaz yakıtların yanma modellemesini yapabilmek.
Yanma sistemlerini sayısal olarak analiz edebilmek.
Yanma sonucu ısı transferini modelleyebilmek ve radyasyon modellerini öğrenmek.
NOx formasyonu ve tahmini modellerini öğrenmek.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yanma ve yanma sistemlerinin tasarımı
2. Hafta  Yanmanın modellenmesi esasları (CFD modelleme)
3. Hafta  Laminer ve Türbülanslı yanmanın modellenmesi
4. Hafta  Türbülanslı akış ve kimyanın etkileşimi
5. Hafta  Reaksiyonlar ve Kinetik Modellerin tanımı
6. Hafta  Transport denklemleri ve tüm akış denklemleri
7. Hafta  Laminer alevler. Türbülanslı alevler. Alev hızları ve yanma hızı.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Eddy break-up yanma modeli. Mixture Fraction/PDF modeli
10. Hafta  Katı-Sıvı ve Gaz yakıt yanma modellemeleri.
11. Hafta  Yanma sistemlerinde ısı transferinin modellenmesi ve radyasyon modelleri
12. Hafta  NOx formasyonu ve NOx oluşum mekanizmaları (Isıl NOx, Yakıt NOx ve Prompt NOX)
13. Hafta  NOx oluşumunun modellenmesi. NOx tahmini (NOx-post-processing) ve önleme metotları
14. Hafta  Uygulamalı modelleme
15. Hafta  Dönem sonu sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. J.C. Jones, Combustion Sience, Principles and practice, Millennium Boks, 1993, ISBN: 0 85574969 5. 2. Anon., Fluent Manuals, Centerra Resource Park, 10 Cavendish Court, Lebanon, NH 03766, USA.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
3
24
 Materyal tasarlama, uygulama
8
3
24
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
2
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
4
56
 Diğer
14
1
14
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Öğretim elemanı yetiştirmeX
2
- Ar-Ge birimlerinde görev alabilmeX
3
- Isıl, termodinamik ve mekanik sistemlerin tasarımını ve imalatını yapabilmeX
4
- Enerji sektöründe yönetim görevi alabilmeX
5
- Alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici ve uzman olarak görev alabilmeX
6
- Enerji üretim ve dönüşüm sistem bileşenlerinin tasarım, imalat, tadilat ve montaj projelerini yürütebilmeX
7
- Isıtma, soğutma, havalandırma ve yakma sistemlerin imalat ve projelendirilmesinde görev alabilmeX
8
- Enerji üretim, dönüşüm dağıtım tesislerinin kuruluşunda yönetici olarak çalışabilmeX
9
- Yenilenebilir enerji proje ve uygulamalarında görev alabilmeX
10
- Çevre ve atık yönetim sistemlerinin proje ve uygulamalarında görev alabilmeX