GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İÇTEN YANMALI MOTOR TASARIMI/5121334
Dersin Adı: İÇTEN YANMALI MOTOR TASARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Temel özellikleri belirlenen motorun, motor bloğu, silindir kapağı ve yanma odasının hesaplarını ve uygunluk kontrollerini yapabilir.
Motor bloğu, silindir kapağının malzemelerini seçebilir, her bir parçanın tasarımını yapabilir.
Bu parçalar için kullanılan bilgisayar destekli tasarım ve üretim yöntemlerini bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İçten Yanmalı motorların tanımı, sınıflandırılması, ana kısımları ve üzerinde taşıdıkları sistemlerin gerekli kıldığı yapısal özellikler.
2. Hafta  Motor bloklarının tasarım hesaplamaları ve oluşan kuvvetler.
3. Hafta  Motor bloklarının bilgisayar destekli katı modellerinin oluşturulması.
4. Hafta  Motor bloklarında oluşan gerilmelerin sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilmesi.
5. Hafta  Motor bloklarının ısı analizi.
6. Hafta  Model, maça ve döküm kalıplarının tasarlanması ve geliştirilmesi.
7. Hafta  Motor blok malzemelerinin seçimi ve dökümü.
8. Hafta  Motor bloğunun talaşlı imalat işlemleri.
9. Hafta  Ara Sınav. Motor bloğunun talaşlı imalat işlemleri.
10. Hafta  Silindir kapaklarının tanımı, sınıflandırılması, ana kısımları ve üzerinde taşıdıkları sistemlerin gerektirdiği yapısal özellikler.
11. Hafta  Silindir kapaklarının tasarım hesaplamaları ve oluşan kuvvetler. Bilgisayar destekli katı modellerinin oluşturulması.
12. Hafta  Silindir kapaklarının malzemeleri ve imal usulleri.
13. Hafta  Yanma odasının önemi ve motor performansına etkileri. Yanma odasının tasarımını etkileyen faktörler. Yanma odası tasarımı ile ilgili akış analizi örne
14. Hafta  Tasarım çalışmalarının rapor haline getirilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
5
30
 Materyal tasarlama, uygulama
10
5
50
 Rapor hazırlama
6
5
30
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
3
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
4
24
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaX
2
Otomotiv Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmaX
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlama ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilmeX
4
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları öğrenme ve teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisiX
5
Otomotiv Mühendisliği alanını ile ilgili mühendislik problemlerini kurgulama, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
6
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme becerisiX
7
Otomotiv Mühendisliği alanını ile ilgili analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisi
8
Otomotiv Mühendisliği alanını ile ilgili sorunların çözümlenmesi için verilerin toplanması aşamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve liderlik yapabilme becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uymaX
11
Girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmaX
12
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarında sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
13
Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık bilinci
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Melih OKUR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/mokur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mokur@gazi.edu.tr)