GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OTOMOTİV UYGULAMALARI İÇİN GÖMÜLÜ SİSTEM TASARIMI/5081334
Dersin Adı: OTOMOTİV UYGULAMALARI İÇİN GÖMÜLÜ SİSTEM TASARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler
herhangi bir taşıt sistemi için kullanılacak sensörleri, işleticileri, donanım yapısını belirleyebilecek
ve elektronik kontrol ünitesi tasarımının temellerini kavrayabilecektir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Taşıtlarda bulunan gömülü sistemler, elektronik kontrol ünitelerinin genel yapısı
2. Hafta  Taşıtlarda kullanılan sensörler (basınç, sıcaklık, akış, oksijen)
3. Hafta  Taşıtlarda kullanılan sensörler (hız, ivme, konum, savrulma)
4. Hafta  Analog ve sayısal sensör sinyallerinin işlenmesi, sinyal uygunlaştırıcı devreler, analog sayısal dönüştürücüler (ASD)
5. Hafta  Taşıt kontrol sistemlerinde kullanılan mikrodenetleyiciler, mikrodenetleyici mimarileri
6. Hafta  Mikrodenetleyici çevre birimleri (giriş/çıkış, zamanlayıcılar, sayıcılar, ASD, haberleşme modülleri, PWM)
7. Hafta  Mikrodenetleyici yazılım geliştirme ortamları, mikrodeneleyici yazılım yapıları, simülasyon yazılımları
8. Hafta  Ara Sınav, Gerçek zamanlı işletim sistemleri
9. Hafta  İşletici elemanlar (röleler, solenoid valfler, enjektörler)
10. Hafta  İşletici elemanlar (adım motorları, DC motorlar)
11. Hafta  Çıkış katı elemanları (Bipolar transistör, Mosfet ve IGBT) ve çıkış devresi tasarımı
12. Hafta  Adım motoru ve DC motor sürücüleri
13. Hafta  Darbe genişlik modülasyonu (PWM) kontrol tekniği
14. Hafta  Taşıt gömülü sistemleri arası haberleşme ağları (CAN, LIN, FlexRay, MOST)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
10
7
70
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
4
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaX
2
Otomotiv Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmaX
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlama ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilmeX
4
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları öğrenme ve teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisiX
5
Otomotiv Mühendisliği alanını ile ilgili mühendislik problemlerini kurgulama, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
6
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme becerisiX
7
Otomotiv Mühendisliği alanını ile ilgili analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisiX
8
Otomotiv Mühendisliği alanını ile ilgili sorunların çözümlenmesi için verilerin toplanması aşamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve liderlik yapabilme becerisi
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uymaX
11
Girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmaX
12
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarında sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmaX
13
Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık bilinci
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Fatih ŞAHİN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/fasahin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (fasahin@gazi.edu.tr)