GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İÇTEN YANMALI MOTORLARDA YANMA VE EMİSYONLAR/5041334
Dersin Adı: İÇTEN YANMALI MOTORLARDA YANMA VE EMİSYONLAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  TÜRKÇE
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Motorlarda kullanılan yakıtlar ve özelliklerini bilir.
Teorik yanma ile ilgili hesaplamalar yapar. (Hava/yakıt oranı, hava fazlalık katsayısı, eşdeğerlilik oranı, stokiyometrik yanma, eksik yanma, zengin v
Benzin ve dizel motorlarında karışım hazırlama yöntemlerini bilir.
Benzin ve dizel motorlarında yanma olayını bilir.
Emisyon ve emisyon türlerini bilir.
Benzin ve dizel motorlarında emisyon oluşumunu bilir.
Emisyon standartları ve emisyon azaltma yöntemlerini bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Anlatım, problem çözme, soru-cevap
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İçten yanmalı motor yakıtları, Yanmanın kimyasal analizi ve karışım oranları
2. Hafta  Sabit basınçta yanmanın termodinamik analizi
3. Hafta  Sabit hacimde yanmanın termodinamik analizi
4. Hafta  Fakir ve zengin karışımların motor performansına etkileri
5. Hafta  Hava kirliliği ve içten yanmalı motorlarda yanma sonucu oluşan kirleticiler
6. Hafta  Benzin motorlarında karışım teşkilinin motor performanssına ve emisyonlara etkileri
7. Hafta  Dizel motorlarında karışım teşkilinin motor performansına ve emisyonlara etkileri
8. Hafta  İçten yanmalı motorlardan kaynaklanan kirleticilere karşı alınan yanma öncesi önlemler
9. Hafta  İçten yanmalı motorlardan kaynaklanan kirleticilere karşı alınan yanma sonrası önlemler
10. Hafta  Motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirleticilere getirilen sınırlamalar
11. Hafta  Taşıt tipleri, seyir çevrimleri, periyodik kontroller
12. Hafta  Emisyon ölçümü ve ölçüm yöntemleri
13. Hafta  Motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirleticiler ile ilgili ölçüm cihazları
14. Hafta  Uluslararası kirletici standartları (Euro, EPA, FTP ve diğer) Yol dışı araç emisyonları STAGE, TIER vb.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
3
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
10
30
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
7
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
7
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaX
2
Otomotiv Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmaX
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlama ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilmeX
4
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları öğrenme ve teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisiX
5
Otomotiv Mühendisliği alanını ile ilgili mühendislik problemlerini kurgulama, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
6
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme becerisiX
7
Otomotiv Mühendisliği alanını ile ilgili analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisiX
8
Otomotiv Mühendisliği alanını ile ilgili sorunların çözümlenmesi için verilerin toplanması aşamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve liderlik yapabilme becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uymaX
11
Girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmaX
12
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarında sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmaX
13
Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık bilinciX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. H. Serdar YÜCESU)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/yucesu , )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (yucesu@gazi.edu.tr , celikten@gazi.edu.tr)