GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI/5920011
Dersin Adı: YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 30
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Tez danışmanı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Danışmanı Enstitü tarafından atanmış Tez aşamasında olan Yüksek Lisans öğrencisi için Yüksek lisans tez çalışması dersi
Bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmak.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme yeteneğini kazanmış olmak,
Değerlendirme ve yorumlama becerisini kazanmış olmak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  -
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Derslerin tamamlanması, Danışman atanması
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
2. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
3. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
4. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
5. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
6. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
7. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
8. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
9. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
10. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
11. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
12. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
13. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
14. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
15. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
16. Hafta  Yüksek lisans tez çalışması
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Tez konusu ile ilgisi olan her türlü kaynak
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
0
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
100
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
10
140
 Okuma Faaliyetleri
14
10
140
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
10
140
 Materyal tasarlama, uygulama
14
3
42
 Rapor hazırlama
14
10
140
 Sunu hazırlama
14
10
140
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
1
3
3
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
751
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
30.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
30
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X