GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TARİHİ YAPILARIN YENİ İŞLEVLE KULLANIM İLKELERİ/6151311
Dersin Adı: TARİHİ YAPILARIN YENİ İŞLEVLE KULLANIM İLKELERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Tükçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör.Dr.Esra Özkan Yazgan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/esraozkan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   esraozkan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yeni işlevin tarihi yapıya uygunluğunu değerlendirme
Farklı örnek çalışmalar ile tarihi yapıların özgün niteliklerine uygun işlev seçimine yönelik yöntem ve ilkeler geliştirme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amaç, kapsam ve yöntemi
2. Hafta  Tarihi yapıların yeni işlevle kullanımına ilişkin temel kavramlar
3. Hafta  Yeni işlevle kullanım yaklaşımının tarihsel gelişimi
4. Hafta  Sürdürülebilir koruma ve yeni işlevle kullanım
5. Hafta  Koruma-kullanım dengesi
6. Hafta  1. ara sınav - Tarihi yapıların yeni işlevle kullanımına ilişkin ulusal-uluslararası tüzük ve yönetmelikler
7. Hafta  Yeni işlevle kullanım yaklaşımları: Avrupa, örnekler ve değerlendirmeler
8. Hafta  Yeni işlevle kullanım yaklaşımları: Amerika, örnekler ve değerlendirmeler
9. Hafta  Yeni işlevle kullanım yaklaşımları: Türkiye, örnekler ve değerlendirmeler
10. Hafta  2. Ara sınav - Dönem ödevi için seçilen örneklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi
11. Hafta  Dönem ödevine yönelik çalışmalar; mevcut işlevin tarihi yapıya uygunluğunun irdelenmesi
12. Hafta  Tarihi yapıya uygun işlev seçimine yönelik ölçütlerin belirlenmesi
13. Hafta  Alan çalışması özelinde yeni işleve yönelik ilke ve yaklaşımların tanımlanması
14. Hafta  Genel değerlendirme, Yeni işlevle kullanım yaklaşımının Türkiye'ye özgü sorunları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Jäger, F., "Old & New: design Manual for Revitalizing Existing Buildings", Basel, (2010). Insall, D., “Living Buildings,Architectural Conservation: Philosophy, Principles and Practice”, Images Publishing Group, Australia, (2009). Latham, D., “Creative Re-use of Buildings, Vols. 1-2” , Donhead Publishing Ltd., U.K., (2000). Robert, P., “Adaptations: New Uses for Old Buildings”, Princeton Architectural Press, U.S., (1989). Feilden, B. M., “Conservation of Historic Buildings”, Architectural Press, Oxford, (2003). Strike, J., “Architecture in Conservation-Managing Development at Historic Sites”, Routledge, London, (1994). Cantacuzino, S., "Re/Architecture: Old Buildings/New Uses". Thames and Hudson, London, (1989). Powell, K.,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, tartışma, uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
2
28
 Sunu hazırlama
14
2
28
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X