GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİSAYAR ORTAMINDA ÜRETKEN MİMARİ TASARIM/6371311
Dersin Adı: BİLGİSAYAR ORTAMINDA ÜRETKEN MİMARİ TASARIM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZEN YAVUZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/arzuozen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  arzuozen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tasarım sürecinde kural tabanlı ve dönüşebilen düşünme mantığının farkına vardırmak, üretken yaklaşımlar üzerine yapılan araştırma, tartışmalar...
Üretken yaklaşımlar ışığında mimari tasarımların çözümlenmesi ve kural tabanlı modeller çevresinde yeni alternatifler üretilmesi ve çeşitlendirilmesi,
Bunun için gerekli tasarım kurallarının ve kuralların türemesini sağlayan matematiksel fonksiyonların belirlenmesi,
Bilgisayar destekli tasarım araçları yardımıyla üretken yaklaşım mantık ve becerisinin geliştirilmesi,
Bir programlama dilini kullanarak üretken bir model geliştirmeye yönelik uygulama yapılması,
Üretken yaklaşım konusunun katkı ve eksikliklerini değerlendirebilmek için eleştirel bir tutum edinilmesi . -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M 538 işlemsel tasarım kuram ve yöntemleri
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin Amaç, Kapsam ve Yöntemi Hakkında bilgi verilmesi
2. Hafta  Algoritmik Düşünme Mantığı ve Dönüşen Tasarım Kavramı
3. Hafta  Üretken Tasarım Kavramı
4. Hafta  Mimari tasarıma yönelik geliştirilen üretken yaklaşımlar
5. Hafta  Mimari tasarımda dil ve tipolojilere yönelik geliştirilen üretken yaklaşım modelleri
6. Hafta  Mimari Tasarımda bilginin yorumlanması üzerine geliştirilen üretken yaklaşım modelleri
7. Hafta  Tasarım elemanları arasındaki ilişkilerin sorgulanması ile elde edilen tasarım bilgilerini sorgulayan üretken yaklaşım modelleri
8. Hafta  Üretken bir sürecin modellenmesi ile ilgili tanımlar
9. Hafta  Üretken süreç bağlamında tasarımı yönlendiren kuralın belirlenmesi - kural tabanlı yaklaşım
10. Hafta  Tasarımın geliştirilmesi ve türetilmesi için matematiksel fonksiyonlar hakkında bilgi verilmesi
11. Hafta  Bilgisayarda üretim yapılacak programlama dilleri konusunda bilgi verilmesi
12. Hafta  Bilgisayarda üretim yapılacak programlama dilleri konusunda bilgi verilmesi
13. Hafta  Üretken yaklaşımlar çerçevesinde Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım(CAAD) araçları ile tasarım alternatifleri üretmeye yönelik 1. örnek çalışma
14. Hafta  Üretken yaklaşımlar çerçevesinde Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım(CAAD) araçları ile tasarım alternatifleri üretmeye yönelik 2. örnek çalışma
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  CORMEN, T.H. (2001) Introduction to Algorithms. The MIT Press. GERO, J. (1994) Preface, in J. Gero & E. Tyugu (eds.) Formal Design Methods for CAD. Elsevier: Amsterdam. LAWSON, B. (1980), How Designers Think, London:Architectural Press . LINDENMAYER, A., PRUSINKIEWICZ, P. (1990). The Algorithmic Beauty of palnts,. New York: Springer-Verlag. MITCHELL, W., J., (1977), Computer-aided Architectural Design. New York:Petrocelli/Charter. STINY, G., (2006). Shape. Cambridge: MIT Press. TERZIDIS, K. (2003), Expressive Form: A Conceptual Approach to Computational Design, Taylor & Francis, Newyork. TERZIDIS, K. (2011) Algorithmic form, in A. Menges and S. Ahlquist (eds.) Computational Design Thinking, Wiley. WILLIAMS, C., (2004) Design by Algorithm, Digital Tectonic, United Kingdom: Wiley Academy.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
1
60
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
10
3
30
 Rapor hazırlama
5
2
10
 Sunu hazırlama
5
3
15
 Sunum
5
2
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
1
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
1
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X