GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KIRSAL MİMARİ MİRAS VE KORUNMASI/6111311
Dersin Adı: KIRSAL MİMARİ MİRAS VE KORUNMASI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  TÜRKÇE
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Özlem SAĞIROĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/osagiroglu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  osagiroglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sürdürülebilir tasarım kapsamında kırsal mimari mirasın öneminin kavranması,
Kırsal mimarinin yapım tekniklerinin öğrenilerek aktarımının sağlanması,
Bölgeler bazında değişen mimarinin sebeplerinin kavranarak, restorasyon sürecinde malzeme ve tekniğe göre akıl yürütmenin sağlanması
Kırsal mimari miras için farklı kullanım alanlarının belirlenmesi ve turizme yönelik doğru uygulamaların yapımının sağlanması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kırsal alan tanımı ve sınırları
2. Hafta  Yer seçimi ve yerleşmelerin organizasyon özellikleri
3. Hafta  Malzeme özellikleri ve kullanım yerleri
4. Hafta  Örnek Çalışma
5. Hafta  Yerel yapım teknikleri, Ahşap
6. Hafta  Yerel yapım teknikleri. Hımış, Pişmiş toprak
7. Hafta  Yerel yapım teknikleri, Taş
8. Hafta  Kırsal mimaride bölgesel değişimler ve tipoloji ( İç anadolu, Doğu anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri)
9. Hafta  Kırsal mimaride bölgesel değişimler ve tipoloji (Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri)
10. Hafta  Kırsal yapıların sürdürülebilirlik özelliği
11. Hafta  Yapı ve yerleşimlerdeki bozulma sebepleri
12. Hafta  Kırsal mimari ve turizm etkileşimi
13. Hafta  Kırsal alanlara ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler
14. Hafta  Kırsal mimari için koruma stratejilerinin tespiti
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  AHUNBAY Z. , Tarini Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul.(1996) STRIKE J.; Architecture in conservation: managing development at historic sites London(1994) ARAN, K., Barınaktan Öte, Anadolu Kır Yapıları, Ankara.(2000) ÖZGÜNER, O, Köyde Mimari, Doğu Karadeniz, Ankara, 1970. RUDOLFSKY, B, Architecture Without Architects, New Mexico, 1987. KAFESÇİOĞLU R., "Orta Anadolu'da Köy Evlerinin Yapısı" , İstanbul Matbaacılık , TAO 1949 ÇELEBİ. R., "Anadolu Kerpiç Mimarlığı" , İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2012. İBB KUDEB "Geleneksel Ahşap Yapı Uygulamaları" 2009, İstanbul. BOSTANCIOĞLU E., Ahşap Yapım Sistemleri, İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yayınları No: 37, İstanbul, (2004) BALLANTYNE. A.; Rural and Urban: Architecture Between Two Cultures,routlage NY, (2010) FATHY. H.; Architecture for the poor, Universty of chicago press, Chicago,(2010) ŞENOL P.; ER AKAN. A.; Kırsal Yaşam / Kırsal Konut: Bir Yaşam Biçimi Olarak Geleneksel Kırsal
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım,Alan çalışması, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
7
14
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X