GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDÜSTRİ MİRASININ KORUNMASI/6131311
Dersin Adı: ENDÜSTRİ MİRASININ KORUNMASI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör. Dr. Esra Özkan Yazgan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/esraozkan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  esraozkan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Endüstri mirasını tanımlama ve analiz etme
Endüstri mirasının değer, potansiyel ve problemlerini kavrama ve değerlendirme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amaç, kapsam ve yöntemi
2. Hafta  Temel kavramlar ve terminoloji; endüstri mirası, endüstri arkeolojisi, endüstri peyzajı
3. Hafta  Endüstri devrimi
4. Hafta  Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde endüstrileşme
5. Hafta  Endüstri mimarisi
6. Hafta  1. ara sınav-Endüstri mirasına ilişkin tüzük ve yönetmelikler
7. Hafta  Endüstri mirasının belgelenmesi
8. Hafta  Endüstri mirasına ilişkin makine, ekipman ve üretim süreçlerinin araştırılması
9. Hafta  Endüstri mirasının somut ve soyut değerlerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi
10. Hafta  2. ara sınav-Endüstri mirasının korunmasına yönelik yaklaşımlar ve ilkeler
11. Hafta  Endüstri mirasının yorumlanması ve sunulması
12. Hafta  Endüstri mirası koruma yaklaşımları, örnekler ve değerlendirme 1
13. Hafta  Endüstri mirası koruma yaklaşımları, örnekler ve değerlendirme 2
14. Hafta  Endüstri mirasının korunmasında Türkiye'ye özgü sorunlar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  _Alfrey, J., Putnam, T., "The Industrial Heritage, Managing Resources and Uses", Routledge, (1992). _"Korumada Yeni Tanımlar, Yeni Kavramlar:Endüstri Mirası", TMMOB Mimarlar Odası, Ankara (2007) _Douet, J., "Industrial Heritage Re-tooled The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation", Carnegie Publishing Ltd, UK (2012). _Stratton, M., "Industrial Buildings Conservation and Regeneration", Taylor & Francis Group, (2000). _Kıraç, B., " Endüstri Mirasının Korunması ve Yeniden Değerlendirilmesi", Mimari Korumada Güncel Konular, Ed: Özarslan, N., Özkut, D., Anadolu Üniversitesi, p.115-134, (2010)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, tartışma, uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
2
28
 Sunu hazırlama
14
2
28
 Sunum
14
2
28
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
0
0
 Diğer
14
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X