GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARLIKTA SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK/6451311
Dersin Adı: MİMARLIKTA SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe ve İngil
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Ece KUMKALE AÇIKGÖZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ecekumkale
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ecekumkale@gazi.edu.tr, Kumkale@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mimari sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna dair duyarlılık ve yaratıcı yaklaşım kazanmak
Sosyal ve ekonomik planlama stratejilerini mimari ölçeğe entegre etme yetisi kazanmak
Mimari tasarımda sosyal sürdürülebilirlik problemi, ortak eylem ve aktivite düzeyi artırıcı mekan organizasyonları,
özel-ortak alan alışkanlık, anlam ve kullanım sorgulamaları,
sosyalleşebilirliği sürdürmek için üretilmiş en yaratıcı ve ilham verici mimari tasarım örneklerinin taraması ve tartışılması,
belirlenen bir yerleşimde maliklerin günlük sosyal yaşamları ile mimari mekan mevcudiyet ve ihtiyaçlarının araştırılması ve analizi,
Dönüşümde mevcut ve yeni gelen kullanıcılarla genişlemiş topluluklar için sosyalliği sürdürülebilir mimari çözüm fikirlerinin önerilmesi.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Final sunumları ve araştırmalar grup çalışması olarak gerçekleştirilebilmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  CUMHURİYET.GÜNÜM.APART.KON.GELİŞ./MİMARLIK POLİTİKA İLİŞKİSİ / DÜŞÜK GELİR GRUBU İÇİN KONUT TASARIMI / KENTTE KONUT GELİŞİMİ VE SORUNLARI / MİMARLIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ / TOPLUMSAL YAPI-MEKANSAL YAPI ETKİLEŞİMİ / MİMARLIKTA ELEŞTİRİ
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Mimarlıkta sosyal sürdürülebilirliğe giriş, oluşumu ve geleceği.
2. Hafta  Yerin anlamına dair okumalar üzerine tartışmalar, mimarlıkta anlam ve sosyal sürdürülebilirlikle ilişkisi.
3. Hafta  Anlam ve sosyal sürdürülebilirlik ilişkisi üzerine tartışmalar, sosyal sürdürülebilirliğin bileşenlerine giriş.
4. Hafta  Mekanın serbestliği üzerine tartışmalar, mekanda özel - kamusal sınırlarının sorgulanması.
5. Hafta  Mimari tasarıma etkisi özelinde ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları ile kentsel sürdürülebilirliğe giriş.
6. Hafta  Bireysel ya da grup halinde çalışılacak olan örneklem alanlarının kararlaştırılması, bir dönüşüm alanının seçilmesi ve oradaki sosyal sürdürülebilirl
7. Hafta  Mekânsal organizasyonlarla insanları birbirleri ile buluşturmanın mevcut ve potansiyel durumlarının açılanması.
8. Hafta  Çalışma konusu yerleşimlerdeki toplulukların yaşama-dinlenme alışkanlıkları üzerine araştırmaların sunumu.
9. Hafta  Ara sınav ve seçilen yerleşimler için fikir önerisi sunuşları.
10. Hafta  Sosyal sürdürülebilirliğe dair tespit edilen sorunların mevcut ya da olası çözümleri için yapılan araştırma sunumları.
11. Hafta  Önerilen çözümler üzerinden sürdürülebilir sosyalliğin gelecekteki olası engellerine yönelik tartışmalar.
12. Hafta  Sosyal etkileşim, esenlik ve yenilenmede sürdürülebilirliği sağlamak için bir mimari tasarım stratejileri bütünü tanımlanması.
13. Hafta  Çalışılan yerleşimde gerçekleşmesi olası bir mimari tasarım probleminin çözümü için önerilebilecek mekânsal özelliklerinin tanımlanması
14. Hafta  Dönem sonu ödevi sunuşları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  . Appleby, Paul. Integrated sustainable design of buildings, London; Washington, DC: Earthscan, 2011. . Bagaeen, Samer and Ola Uduku (Eds.), Gated communities: Social sustainability in contemporary and historical gated developments, London; Washington, DC: Earthscan, 2010. . Castello, Lineu, Rethinking the meaning of place: Conceiving place in architecture-urbanism, Farnham, Surrey, England; Burlington, Vt.: Ashgate Pub., 2010. . Colantonio, Andrea, Urban regeneration & social sustainability : Best practice from European cities, Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2011. . Dillard, Jesse, et. al. (Eds.), Understanding the social dimension of sustainability, New York: Routledge, 2009. . Norberg-Schulz, C., Architecture: Meaning and Place: Selected Essays, (New York: Electa/Rizolli, 1988.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, grup çalışması, beyin fırtınası
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
3
39
 Materyal tasarlama, uygulama
8
1
8
 Rapor hazırlama
8
3
24
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
2
3
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
2
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X